Forum för yrkesbiodling

Biodling => Allmänt om Biodling => Ämnet startat av: Tomas Jovanovic skrivet 15 mar 2018, 08:52

Titel: Samband mellan matförråd och vårutveckling i samhällen.
Skrivet av: Tomas Jovanovic skrivet 15 mar 2018, 08:52
Samband mellan matförråd och vårutveckling i samhällen.
 
Vårutveckling i Mars månad.

Forskaren  N.G.Bilas  kom till följande slutsatser.  Larvens kvalitet, välutvecklade, och vikt beror på mängden honung i foderförrådet-kupan. Alltså bina ”Rättar munnen efter matsäcken”

Foder mängd i kg          fodersaft i  3d larv         Arbetarlarvens
              i kupan                        celler                          vikt 3:e levnadsdag
               4,5   kg                       2.1 mg                                   6.7 mg
               8.1   kg                       5.0 mg                                   9.5 mg
             12.6   kg                       4.8 mg                                 10.8 mg
          Forskaren A.M.RAJMOVA  undersökte kvaliteten på  bin. Beroende på
          samhöllets foderförråd.                                           
                                                                   
                                                                                 Utvecklingen 
Foder mängd kg.      6 dagar larv mg.     Bi vikt  mg.  av körtlar     Fettkroppen.

        3,4 kg                      137 mg                 108 mg          3,57         100 %

        6,5 kg                      159 mg                 116 mg          3,71         117 %

    10-12 kg                      171 mg                 118 mg          3,85         121 %

Titel: SV: Samband mellan matförråd och vårutveckling i samhällen.
Skrivet av: Björn Lagerman skrivet 15 mar 2018, 10:07
Vore intressant med mer information hur studien är gjord. Var? När? Hur stort material....? 
Titel: SV: Samband mellan matförråd och vårutveckling i samhällen.
Skrivet av: Fabian Lindhe skrivet 15 mar 2018, 13:49
Görs inte fodersaft i huvudsak av pollen/bibröd ?
Titel: SV: Samband mellan matförråd och vårutveckling i samhällen.
Skrivet av: Tomas Jovanovic skrivet 19 mar 2018, 16:27
Vore intressant med mer information hur studien är gjord. Var? När? Hur stort material....?
Studien är gjord i Risslad av G.F. Taranov en berömd akademi professor och vetenskaplig expert, hans
bok  2006 ”Mat och näring för bin” Boken presenterar omfattande studier och olika aspekter av mat och foder för bin och binas utveckling.


Titel: SV: Samband mellan matförråd och vårutveckling i samhällen.
Skrivet av: Tomas Jovanovic skrivet 19 mar 2018, 16:30
Görs inte fodersaft i huvudsak av pollen/bibröd ?


Larvens föda utgörs i huvudsak av fodersaft-kraftfoder som består av två komponenter,  en vattenklar som avsöndras från Svalgkörteln och är uppblandad med innehåll från honungsblosan den andra är vit utgörs av sekret från ambinas överkökskörtlar. (hypofaryngealkörtlarna)
 
Forskningen handlar om vår utveckling, och då är det vinter binas  fettkoppen som  har stor betydelse för samhällets förmåga att klara sig genom vinter, och  uppfödningen av årets första kullar, då de använder proteinreserver från sina fettkroppar. Om vi får första ynglet välgödda-välfödda  på våren då får vi starka samhälle under hela året.