Forum för yrkesbiodling

Biodling => Honung => Ämnet startat av: Anette Svensson skrivet 10 dec 2007, 19:12

Titel: Livsmedelsproducent??
Skrivet av: Anette Svensson skrivet 10 dec 2007, 19:12
Räknas man som livsmedelsproducent enl Jordbruksverket om man är biodlare?

http://www.sjv.se/amnesomraden/djurveterinar/foder/foderforetagare/fragorochsvar.4.1d07c3f1094dda1e5b800064.html

Hittar inget svar på SJV´s sida. Vet någon av er?l
Titel: SV: Livsmedelsproducent??
Skrivet av: Bengt-Johnny Johansson skrivet 23 dec 2007, 15:06
Skulle tro det,,, du är ju i alla fall ansvarig för din produkt och behöver säkert ett egenkontrollprogram och ett godkännande från hälsoskyddet i din kommun för den lokal där du jobbar. Om du säljer honungen förstås.
mvh bjo
Titel: SV: Livsmedelsproducent??
Skrivet av: Michael Andersson skrivet 24 dec 2007, 10:21
Kraven i EG 178/2002 om livsmedelssäkerhet verkar i vårt land vara uppdelade mellan jordbruksverket (foderhygien) och livsmedelsverket (livsmedelshygien).

När det gäller foderhygien så noterar jag att det finns med som en programpunkt på årskonferensen i Viebäck nu i februari, med Kerstin Ebbersten från jordbruksverket som föredragande. Honung är ju numera ett animaliskt livsmedel från livsmedelsproducerande djur.

När det gäller livsmedelshygien så finns det flera dagars läsning på www.slv.se Börja förslagsvis med verkets egna Vägledningar om Godkännande och Offentlig kontroll (finns under Lagstiftning). Även här har Viebäck en intressant programpunkt att erbjuda: om de länge efterlysta branschriktlinjerna som utmålar ett ur livsmedelssäkerhet godkänt produktionssätt.