Forum för yrkesbiodling

Biodling => Honung => Ämnet startat av: David Wemmert skrivet 16 mar 2014, 10:30

Titel: Kloramfenikol i halm, problem för fler än biodlare.
Skrivet av: David Wemmert skrivet 16 mar 2014, 10:30
Med tanke på fyndet för några år sedan.
http://www.foodmonitor.se/index.php/bransch-a-produktnytt/1-bransch-a-produktnytt/1125-foerbjuden-antibiotika-i-svensk-honung-

Livsmedelsverket har tittat på detta av andra skäl.
Citera
Efter Livsmedelsverkets fynd av kloramfenikol i grisar strax före julen 2012 undersöktes grisarnas foder. När inget hittades där misstänktes halmen i boxarna där kloramfenikol också påvisades. Därför fick Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i uppdrag att kartlägga förekomsten av ämnet i svensk halm. Kartläggningen är nu klar och visar att man kan hitta låga halter kloramfenikol i svensk halm.

http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Kloramfenikol-finns-naturligt-i-halm/

Hela rapporten http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelskontroll/kloramfenikol_i_svensk_halm%20_en_kartlaggning_2013.pdf

Detta kanske bör leda till en rekommendation att INTE använda halm i tex. foderlådor?
Och frågor som: Kan bin dra in detta ämne i honungen om de hämtar fukt i tex halmbalar eller gödselstackar där halm ofta används som strö? Kanske ska utredas?
Titel: SV: Kloramfenikol i halm, problem för fler än biodlare.
Skrivet av: Rune Hedberg skrivet 17 mar 2014, 01:12
Samma ämne har varit aktuellt tidigare i importhonung från Kina och resulterat i ett importförbud till EU http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=sv&ihmlang=sv&lng1=sv,en&lng2=da,de,el,en,es,fi,fr,it,nl,pt,sv,&val=336796:cs.
Anledningen då var att det var canserframkallande, något som inte poängteras i nuvarande rapporter.
Titel: SV: Kloramfenikol i halm, problem för fler än biodlare.
Skrivet av: David Wemmert skrivet 17 mar 2014, 08:54
Nu är sjukdomar inte mitt specialområde, men nog poängteras allvarlig sjukdom i SVAs rapport.

http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelskontroll/kloramfenikol_i_svensk_halm%20_en_kartlaggning_2013.pdf
Citera
.....men är numera förbjudet att använda till
livsmedelsproducerande djur i stora delar av världen. Anledningen till detta är att
det finns belägg för att KAF kan orsaka den allvarliga blodsjukdomen aplastisk
anemi. Detta tillstånd är irreversibelt och sambandet mellan KAF och sjukdomen
är inte dosberoende, vilket innebär att det i princip inte finns något tolerabelt
intag av KAF. Därför har substansen förbjudits med ”nolltolerans” i
lagstiftningen. Noll är dock i praktiken ingen absolut storhet....

Wikipedia  http://sv.wikipedia.org/wiki/Aplastisk_anemi
Citera
Aplastisk anemi (AA) är en relativt sällsynt och allvarlig hematologisk sjukdom (blodsjukdom) som uppstår då stamceller i benmärgen är skadade, med minskad produktion av nya celler till blodet.[1] Det är inte helt konstaterat, men sjukdomen tros uppstå av b.la autoimmun sjukdom, cellgifter, joniserande strålning eller annan läkemedelsbehandling.[2] Blödningar, infektioner och anemi leder bland annat till trötthet och frekvent feber. Kända personer som avlidit av sjukdomen är bland annat Marie Curie.

Vad det är för typ av cancer som avses i tidigare nyheter tex http://www.foodmonitor.se/index.php/bransch-a-produktnytt/1-bransch-a-produktnytt/1125-foerbjuden-antibiotika-i-svensk-honung- vet jag inte.
Titel: SV: Kloramfenikol i halm, problem för fler än biodlare.
Skrivet av: Rune Hedberg skrivet 17 mar 2014, 09:10
OK
Att ämnet kan vara skadligt är det ingen tvekan om.
Det skall bli intressant att se o resultaten följs upp med analyser av t.ex. grovfoder till nötboskap.
Titel: SV: Kloramfenikol i halm, problem för fler än biodlare.
Skrivet av: Calle Regnell skrivet 24 apr 2014, 17:31
Honungsringen kommer att ta ut ett prov på vinterfoder som legat i halm för binas skull, så de inte drunknar. Resultatet kommer att publiceras här. Tänk dock på att sådan provtagning blir som ett skott i mörkret - hittar vi inget så vet vi ändå inte hur det set ut. Hittar vi så får vi leta vidare!