Forum för yrkesbiodling

Biodling => Honung => Ämnet startat av: Tobbe skrivet 14 dec 2016, 20:15

Titel: Livsmedelsverket
Skrivet av: Tobbe skrivet 14 dec 2016, 20:15

Styrelsen
**
Antal inlägg: 78
Visa profil  Privat meddelande (Utloggad)

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung
« skrivet: Idag kl. 09:49 »
Hej

Ta del av Livsmedelsverket förslag till nya föreskrifter om honung

Jonny
* remiss---foreskriftsforslag-dnr-2016-03664-honung.pdf (225.56 kB - nedladdat 24 gånger.


Vad skall detta vara bra för hela paragraf 8 är ju åt helvete, Vad gör Bf SBR Honungsringen? Är detta resultatet av det arbete ni lägger ned ?

Hoppas jag missuppfattat något. Är det svensk Honung skall det skrivas ut Ok men är det 99,955 % Kinesisk och resten svensk blir det en blandning av Eu och icke Eu Honung likadant vice versa. Nu måste vi reagera.

Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Johannes Sjöstedt skrivet 14 dec 2016, 20:33
Håller med. Det är begreppsvidrigt att kalla det för "ursprungsmärkning" när ursprungen får lov att vara "planeten jorden". Jag har inte riktigt hängt med, hur försvarar Livsmedelsverket denna absurda paragraf i regelverket?

 
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Yngve Kihlberg skrivet 14 dec 2016, 22:06
Jag förutsätter att du hade avsikten att väcka oss när du skrev som du gjorde Jonny.....
Du lyckades!
Jag håller med Torbjörn, detta måste vi stoppa!

Livsmedelsverket kan, precis som man gjort i andra länder, välja att kräva märkning med ursprungsland.
Här får vi från BF inte vika oss!
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Mats Khakhar skrivet 14 dec 2016, 23:07
Vad jag ser är ändringarna i föreskrifterna endast mindre ändringar i formuleringarna. I princip byts EG till EU.

Detta kommer från livsmedelsverket och juristerna där är idioter. Dvs helt ovilliga att ta del av information om vad som är tillåtet eller inte, alternativt helt ointresserade av konsumenters möjlighet och rättighet att göra medvetna val.
Att prata med livsmedelsverket mer har vi i princip kommit fram till är lönlöst eftersom; Ja, detta är vad som kommer ut därifrån efter det arbete som är nedlagt gentemot den myndigheten.

Det fortsatta arbetet är riktat gentemot riksdagen.
Vi vet att det finns inget parti som är emot en riktig märkning, eftersom vi frågat dem det.
Därför är målet satt få en motion om riktig märkning framlagd i riksdagen.
Helst vill vi att den ska läggas fram som en gemensam motion av riksdagsledamöter från flera partier och gärna blocköverskridande.
Detta arbete gör vi tillsammans med SBR för vi vill ha så bred bas som möjligt.
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Christer Ledel skrivet 14 dec 2016, 23:26
Jonny, jag kunde inte hitta bilaga 1. i dokumentet.
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Björn Flood skrivet 15 dec 2016, 09:05
Jag förstår ej denna ovillighet hos Livsmedelsverket. Vad styr dem till att ta de här kritiserade skriverierna och för vem är man rakryggad?
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Monica Larsson skrivet 15 dec 2016, 11:39
Jag tror att det behövs mer tryck på de och det är från konsumenten. Hittills har inte konsumenten reagerat när det gäller honung . det är mest kött ,frukt.... där är viktig.
Om detta inte gå genom och får det rätt, är viktig att börja skriva på etikett 100% svensk honung. Ni gör det redan kanske.
Konsumenten måste ställa krav. När det gäller sylt då är det viktig vad bären kommer ifrån och det står på burken, varför är vi så udda då??? Mjölk produkter är samma etc.

Där har konsumenten sagt sitt att de vill ha svenskt och frågat och jag tror inte att det är bara livsmedelsverket som inte vill , tänk på alla importörer , hur mycket kan de sälja när det står kinesiskt , indiskt etc.. ?

Jag tror att det är fler aktörer som inte vill..... 
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Monica Jacobson Ragnar skrivet 15 dec 2016, 12:36
Kinesisk honung kan inte säljas i USA för att konsumenterna har reagerat, de vill ha inhemsk honung. Då måste de hitta en annan marknad och livsmedelsverket hjälper dem på vägen.
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Christer Ledel skrivet 16 dec 2016, 17:32
Bilaga 1.
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/marknadsordn---handelsnorm---varustand/livsfs-2003-10-kons-2015-2.pdf
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Christer Ledel skrivet 18 dec 2016, 13:12
Jag har läst igenom remissförslaget och jämfört med nu gällande föreskrifter:


 Med stöd av 6 och 7 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) föreskriver1 Livsmedelsverket att 2 och 8 § § samt bilaga 2 till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung ska ha följande lydelse.

Paragraf  6 och 7 finns här:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/livsmedelsforordning-2006813_sfs-2006-813


Remissförslaget:
2 § Beteckningen honung tillämpas endast på produkter som definieras i bilaga 1 och i enlighet med vad som framgår av dessa föreskrifter. Definitioner på olika former av honung finns i bilaga 1. Produkterna ska uppfylla kraven i bilaga 2.

Nu gällande föreskrifter:
 2 § Definitioner på olika former av honung finns i bilaga 1. Produkterna skall uppfylla kraven i bilaga 2.
Bestämmelserna i bilagorna 1 och 2 skall gälla som livsmedelsstandard enligt 7 § livsmedelslagen (1971:511).
De beteckningar som anges i bilaga 1 fastställs som förbehållna beteckningar enligt 15 § livsmedelslagen.

Paragraf  7 och 15 finns här:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/livsmedelslag-1971511_sfs-1971-511

Remissförslaget:
8 § Det ursprungsland eller de ursprungsländer där honungen har skördats ska anges på etiketten.
 
Om honungen har sitt ursprung i mer än en medlemsstat inom Europeiska unionen eller i mer än ett tredje land, får dock denna uppgift i förekommande fall ersättas med följande begrepp:
– blandning av EU-honung,
– blandning av icke-EU-honung, eller
– blandning av EU-honung och icke-EU-honung.

Nu gällande föreskrifter:
8 § Det ursprungsland eller de ursprungsländer där honungen har skördats ska anges som del av beteckningen.

Om honungen har sitt ursprung i mer än en medlemsstat inom Europeiska unionen eller i mer än ett tredje land, får dock denna uppgift i förekommande fall ersättas med följande beteckning:
- blandning av EU-honung,
- blandning av icke-EU-honung, eller
- blandning av EU-honung och icke-EU-honung. (LIVSFS 2015:2)


I bilaga 2 har jag inte lyckats hitta några förändringar i texten. Någon som lyckas bättre än jag?


Vilka slutsatser kan vi dra av remissförslaget?

Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Christer Ledel skrivet 18 dec 2016, 13:19
Här är den nu gällande föreskriften:
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/marknadsordn---handelsnorm---varustand/livsfs-2003-10-kons-2015-2.pdf
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Mats Khakhar skrivet 18 dec 2016, 13:20
I bilaga 2 har jag inte lyckats hitta några förändringar i texten. Någon som lyckas bättre än jag?

I bilaga 2 står det i förslaget:
4 Elektrisk ledningsförmåga
– honung som inte ingår i nedanstående förteckning, lägst 0,8 mS/cm

I gällande står det nu
4 Elektrisk ledningsförmåga
– honung som inte ingår i nedanstående förteckning, högst 0,8 mS/cm
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Christer Ledel skrivet 18 dec 2016, 13:30
Det hade jag missat.
För mig är det grekiska. Vad blir konsekvensen rent praktiskt?
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Christer Ledel skrivet 19 dec 2016, 12:40
Här är promemorian, inklusive kommentarer till ändringarna.


https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/remisser---aktuella/remiss---missiv-dnr-2016-03664-honung.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=remiss+honung&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=10.177.11.197&_t_hit.id=Livs_Common_Model_MediaTypes_DocumentFile/_3932d4f4-f973-4c62-9124-a9a7d737b7e1&_t_hit.pos=1
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Björn Flood skrivet 20 dec 2016, 08:41
Hur bra är ändringen? Är Torbjörns "99,955 % Kinesisk och resten svensk" OK då?
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Christer Ledel skrivet 20 dec 2016, 09:35
Jag hittar detta i förklaringarna till honungsdirektivet från 2001
(Explanatory note on
the implementation of Council Directive 2001/110/EC relating to honey1):

IX- In the case of mixtures of honeys of different sources, is a minimum quantity
from each source mentioned necessary in order to be able to invoke Article 2, point
4(a) of Directive 2001/110/EC ?
Since Directive 2001/110/EC contains no special provisions, reference should be made to
the general provisions on the labelling of foodstuffs.

Article 2 of Directive 2000/13/EC provides that the labelling must not be such as to
mislead the buyer in particular as to the characteristics concerning ‘composition,
quantity, origin or provenance…’.

Where several sources (names of EU, non-EU countries) are shown on the label, the
quantity of each one cannot be insignificant otherwise it would mislead the consumer.
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Björn Flood skrivet 20 dec 2016, 11:17
Klargörande! Tackar
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Björn Jacobson skrivet 22 dec 2016, 17:27
Det ligger mer sanning i vad Torbjörn skriver i början av denna tråd än vad de flesta kan fatta.

Tror mej veta att Sverige-folket o Copas Honungsgrupp har arbetat med detta. Att få ändrat EU 2001/110 Artikel 2 : 4a         Som är grunden till LIVSFS 2003:10 §8
Där det är OK med en tesked EU-honung till flera ton t.ex kinahonung.= "Blandning av EU-honung och icke EU honung"

Arbetade med detta i mer än fyra år.
LRF stödde vårt arbete och vi fick mycket gott stöd av LRFs brysselkontor. Fick med mej Jordbruksverket genom Kerstin Ebbersten. Men då tog det hus i h.e. och hon på den post hon innehade inte fick verka självständigt. Fick med mej en politiker från Kinna , som jobbade ihop med Eskil Eriksson, men han blev helt plötsligt tyst.
Dåvarande  styrelsen för BF uppvaktade  Eskil Eriksson som då var jordbruksminister, men inget hände. Jag hade förut kontakt med den förra ministern Ann-Christin Nyqvist som
avvisat oss med att " det finns ett Honungsreglemente och vi ämnar inte ändra i det".En dam i regeringställning menade att det "står ju tapparna fritt att på etiketten skriva hur
stor mängd som kom från varje land"
Italalien lyckades få igenom att mängden från varje land skulle anges. De hänvisade till en bestämmelse att varje enskilt land får här bestämma vad passar dem.
Efter allt nedlagt arbete gick luften  ur mej då ett brev kom från regeringskansliet. " Vi kan inte ändra i bestämelsena för detta skulle orsaka för mycket arbete för honungstapparna.Detta papper har nu Martin Lindell ihop med 3 kg papper.
 Alltså regeringen tog parti för de få tapparna i Sverige framför alla honungkonsumenter och ingen hjälp till svenska biodlare.

Vore intressant att höra vad styrelsen hitintills gjort i detta ärende.

Jag är övertygad om att vi kan vinna detta krig. Som tidigare skrivits:  DETTA GENOM ATT BEARBETA RIKSDAGSMÄN ÖVER HELA SVERIGE så att det kommer till riksdagsbeslut.


Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Thomas Henriksson skrivet 22 dec 2016, 19:12
Tack för ditt inlägg Björn J!

Din berättelse styrker mig i min teori om vilken enorm jätte vi kämpar emot. Dvs emot grossisterna som tappar upp import"honungen" och handlar med denna. De har enorma ekonomiska resurser, och vill inte ha en förändrad situation.

Jag är dock även jag viss om att vi kan vinna detta "krig".  Förutom att bearbeta våra riksdagsmän och styrelsen för Bf, så tror jag även att konsumenterna är väldigt viktiga att bearbeta! Det är deras val vid honungshyllan som till viss del styr vad som säljs. Här kan vi alla hjälpas åt att på bred front slåss för vår unika och rena produkt.

God Jul!
//Thomas
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Wilhelm Ydrestål skrivet 23 dec 2016, 03:53
Tack för länkar och viktig info ni skriver i frågan, mycket klargörande! Som sagt ett helt orimligt sätt att ange ursprung på, skrämmande att berörda politiker inte hanterat det bättre.

God jul!
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Björn Flood skrivet 23 dec 2016, 20:19
Bra och intressant Björn J!

Torbjörns inledande påstående, ovan, andades mer än en förändrad beteckning. Lugnet kändes mig overkligt. Ungefär som när småbarnen blev tysta i en vrå. Tyvärr har, enligt Donald Trump, pengar och storlek(~/position) betydelse. Med det undrar jag om den nya lydelsen har kraft nog att gå igenom Livsmedelsverket?
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Monica Larsson skrivet 29 dec 2016, 09:26
Här är en artikel som kanske hjälper oss!
http://www.hd.se/2016-12-27/helsingborgare-landets-framsta-inom-de-grona-naringarna
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Björn Lagerman skrivet 29 dec 2016, 15:47
Som vanligt inte gratis! Dock bara ca hälften av kostnad för annan certifiering typ Krav.

https://fransverige.se/foretag/faq/#avtal_och_avgift

2. Vad kostar det att använda märkningen Från Sverige?
Svenskmärkning har två avgifter för märkningen: 1) Kontrollavgift 2) Licensavgift

Kontrollavgift
Märkesanvändare ska årligen betala en kontrollavgift på 3000 kr. Vid anslutning efter 30 juni debiteras halva kontrollavgiften.

Licensavgift
För Märkesanvändare med en total omsättning över 25 miljoner kronor utgår en rörlig licensavgift. Licensavgiften utgör 0,08% av värdet av nettoförsäljningen av märkta produkter från varumärkesägaren till nästa led. Nettoomsättningen, som utgör bas för beräkningen av licensavgiften på leverantörernas varumärken, definieras enligt följande: ”Nettoomsättning är bruttoomsättningen (leverantörens listpris) korrigerad för fakturarabatter, efterfakturerade rabatter och fraktkostnader till kund. Nettoomsättningen korrigeras inte för CMA/Fast Sava (samaktiviteter med handeln)”.

Licensavgift uttas minst två gånger per år. Märkesanvändaren ska rapportera försäljning av märkta produkter (på kategorinivå) enligt formulär som Svenskmärkning tillhandahåller. De av märkesanvändarna inrapporterade uppgifterna används endast som underlag för fakturering av licensavgiften och behandlas med sekretess. Om påminnelse behöver utfärdas faktureras en påminnelseavgift samt därefter schablonavgift om underlag för licensavgift inte inkommer till Svenskmärkning efter påminnelse.
Själv har jag i år valt att komplettera min etikett med svensk flagga. Lär väl vara fri - ett tag till.
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Thomas Henriksson skrivet 29 dec 2016, 18:59
Dessutom kräver de som ett minimum att man är IP Livsmedels-certifierad.Tårta på tårta på.....
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Mats Khakhar skrivet 29 dec 2016, 19:58
Dessutom kräver de som ett minimum att man är IP Livsmedels-certifierad.Tårta på tårta på.....

Nä, inte om du är primärproducent.
"Primärproducenter med direktförsäljning av egna oförädlade råvaror som märks med Från Sverige får i stället vara certifierade enligt EU ekologiskt, KRAV, RIP, IP Sigill Frukt & Grönt, IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola eller Sigill Biodling" https://fransverige.se/foretag/faq/ (https://fransverige.se/foretag/faq/)

Finns det intresse kan BF alltid fråga organisationen om vi kan göra någon typ att "kollektivanslutning" dvs att BF betalar avgiften och rätten att använda märket blir en medlemsförmån. Förutsatt att man såklart uppfyller deras krav.

Representanter för BF har redan tidigare i år diskuterat användandet av märket vid mötet med Lrf. Då var det inte riktigt klart med vilka villkor som skulle gälla.
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Christer Ledel skrivet 30 dec 2016, 11:57
Hej,

Mats,
Jag har för mig att vi är primärproducenter upp till 1 ton, däröver är det livsmedelsverksamhet. Är vi primärproducenter i båda fallen?


Björn,

I somras började Livsmedelsverket argumentera för att din och min honung inte längre skulle vara korrekt märkt. Puhs honung från Bergslagen och Lustgårdens Hallandshonung ska om jag förstått det hela rätt märkas med "Svensk honung från..." på etikettens "framsida".

Det kan vid en första anblick se helt okej ut, men jag är rädd för att vi som är små och säljer vår egenproducerade regionala honung i så fall riskerar att vilseleda våra kunder.
Är det honung från nämnd region eller är det honung från hela Sverige, som packas i vår region?

Jag tycker mig se en trend att det ska bli krångligare att vara svensk biodlare och producent av svenska ekosystemtjänster, medan Livsmedelsverket inte hittills har prövat om EU-/Icke EU-Honung kan vilseleda konsument.

Denna formulering finns i förklaringarna till honungsdirektivet:
"Where several sources (names of EU, non-EU countries) are shown on the label, the
quantity of each one cannot be insignificant otherwise it would mislead the consumer."

Gott nytt Honungsår!
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Mats Khakhar skrivet 30 dec 2016, 12:53


Mats,
Jag har för mig att vi är primärproducenter upp till 1 ton, däröver är det livsmedelsverksamhet. Är vi primärproducenter i båda fallen?

Rätt mig gärna om jag har fel.
Livsmedelsverket har på sin sida "Exempel på primärproduktion och primärprodukter är biodling och tillverkning av honung i anslutning till biodlingen"
Det är livsmedelsverksamhet från första burken som vi inte äter själv, men det finns ingen begränsning i omfattningen av en primärproduktion. Däremot har jag för mig att när man anmäler till länsstyrelsen kunde man anmäla att man producerade mindre än 1 ton och då var det lite lösare med kontrollen eller kraven.

Köper man in honung, slungar åt andra, smaksätter honungen eller liknande vill jag minnas att man skulle anmäla lokalen som livsmedelsanläggning och att den då skulle uppfylla de villkoren.

Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Wilhelm Ydrestål skrivet 30 dec 2016, 13:07
Som jag förstått det kan man inte vara både primärproducent och registrerad hos kommunen, utan då övergår hela verksamheten till den nya kontrollen hos kommunen. Har jag fel där?

Enligt livsmedelsverket:
Mindre mängder - under 1000 kg - behöver ej vara registrerad som primärproducent. (men ska följa lagen ändå!)
Över 1000 kg - registrerad primärproducent hos länsstyrelsen.
Tappar annan biodlares honung i din anläggning, eller tillverkar sammansatta produkter (ex. smaksättning) - registrerad hos kommunen.

Från livmedelsverket https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningar-kontrollhandbocker/vagledning_om_honung_150708.pdf

''En livsmedelsföretagare som tar emot honung från andra biodlare, inklusive importerad sådan och tappar honungen på burk för egen och/eller andras räkning räknas inte som en primärproducent. Samma sak gäller vid tillverkning av sammansatta produkter av honung t.ex. vid smaksättning med naturliga eller syntetiska aromer. I samtliga sådana fall ska sådana verksamheter vara registrerade hos den kommunala kontrollmyndigheten''Håller med dig Christer, det är alltid lättare att importera livsmedel än att producera dem. En tråkig utveckling som godtar dåliga förhållanden i djurproduktion och undervärdig konsumentupplysning -så länge produkten inte kommer härifrån.

Absolut bra om vi kan diskutera en kollektivanslutning genom BF.

Ett problem som jag sett är de sammansatta produkterna, där de ska innehålla minst 75% svenska råvaror. Det finns senap som har märkningen trots att honungen kommer utifrån. De har ändrat och bytt ut till svenskt socker istället, som ju är billigare än svensk honung. Gällande sammansatta produkter ska köttråvara, äggråvara och mjölkråvara vara 100% svensk. Men honungen har de tyvärr inte brytt sig om. Detta bör vi jobba med, då ju svensk pollinering är lika viktig som betning av svenska hagmarker...

Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Christer Ledel skrivet 30 dec 2016, 18:04
Jag hittade idag ett gott exempel.
Vi har ingen inhemsk produktion av ris och ändå denna tydliga märkning.
Coop verkar ha gott kundfokus i detta fall.
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Christer Ledel skrivet 19 jan 2017, 12:45
Här är promemorian, inklusive kommentarer till ändringarna.


https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/remisser---aktuella/remiss---missiv-dnr-2016-03664-honung.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=remiss+honung&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=10.177.11.197&_t_hit.id=Livs_Common_Model_MediaTypes_DocumentFile/_3932d4f4-f973-4c62-9124-a9a7d737b7e1&_t_hit.pos=1

I Promemorian finns listan på mottagarna av remissen. Det är intressant läsning för här saknas våra medlemsföretag. Remissen finns på SLV´s hemsida och alla kan lämna synpunkter.
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Yngve Kihlberg skrivet 19 jan 2017, 19:11
Vad jag kan se är både BF och SBR med på sändlistan....

I protokoll 95 anges tydligt att frågan hanteras.
Remisstiden går ut 31 jan så kanske kan vi få en redovisning på konferensen både från styrelsen och från Livsmedelsverket
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Thomas Henriksson skrivet 19 jan 2017, 19:15
I Promemorian finns listan på mottagarna av remissen. Det är intressant läsning för här saknas våra medlemsföretag. Remissen finns på SLV´s hemsida och alla kan lämna synpunkter.

Kan vi som medlemmar lita på att Bf´s styrelse inkommer med ett rejält remissvar frågar jag mig, eller bör vi som enskilda företagare i branschen även lämna våra olika synpunkter innan 31/1?
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Christer Ledel skrivet 19 jan 2017, 20:31
Vad jag kan förstå är BF och SBR exempel på branschorganisationer... (Obs. inte meningen att vara syrlig!)

Min poäng var att på listan finns exempel på ett 10-tal företag som, tror jag, till största delen arbetar med importerade produkter.
På listan finns inte ett enda av våra medlemsföretag som företräder svenska småföretagarintressen.
Ser det som rimligt om några företag, förutom BF och SBR, engagerar sig i denna fråga. Lite som att komma in i riksdagen.
Jag skulle inte höja på ögonbrynen om listan i framtiden inkluderade Utmarkens Bigårdar, Bimäster, och Svensk Landskapshonung, för att nämna några företag/intressegrupper i olika storlekar.
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Yngve Kihlberg skrivet 20 jan 2017, 08:07
....eller varför inte Lustgårdens Biodling!
Jag tycker att alla som känner sig manande skall skicka in synpunkter på remissen själva.
Oavsett om man finns på sändlistan eller ej kan alla skicka in svar på remissen.
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Mats Khakhar skrivet 20 jan 2017, 09:27
När ni nu alla som enskilda företag svarar på remissen glöm inte att lyfta fram den ekonomiska skada som ert företag lider på grund av att det utsätts för osund konkurrens från anonymiserad, med hög sannolikhet förfalskad, importerad honung.

Detta är viktigt eftersom en av aspekterna som det tas hänsyn till är kostnaden för importörer att ändra på sina etiketter. Då bör vi visa på kostnaden för att inte göra detta.
Denna beräkning kan inte styrelsen göra fullt ut eftersom vi inte har den detaljkunskap om alla företag som behövs för att göra annat än en schablonberäkning.

Vi kan dock konstatera att bulkpriset i Sverige är 20 k/kgr lägre än medelpriset i Europa.
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Christer Ledel skrivet 20 jan 2017, 10:23
Jag föreslår att styrelsen lägger ut svaret som internremiss när det kommer så långt.
Viktigt argument du nämner, Mats.
Ni kanske har flera. Ju mer pålästa vi är...
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Björn Jacobson skrivet 20 jan 2017, 14:02
Anser att det är oroväckande tyst från styrelsen i ämnet.
Någon har nämnt att att kontakta riksdagspartierna så att det kommer motioner som behandlas i riksdagen. Detta tycker jag är den absolut vettigaste åtgärden
Minns att då jag arbetade med frågan var ALLA som tillfrågades av åsikten att en märkning av ursprungsland med mängduppgifter borde vara självklart.
Några namn : Claes Westerteg,vice ordförande i miljö och jordbruksutskottet ;  Christina Kobel,Länstyrelsen i V. Gotalands län ; Kerstin Ebbersten,Jordbruksverket. Alla tre
drev frågan, men blev stoppade från högre ort. Olika skäl, : "Det finns ett honungsdirektiv och det räcker för Sverige."   "Det står tapparna fritt att märka som Du önskar"
" Vi skall inte ha horisontell märkning utan vertikal märkning, Och allra värst från Regeringskansliet: " Det skulle försvåra för våra tappare att hålla reda på detta.

Jag är övertygad att  det inte vore svårt  att få alla kontaktade riksdagsledamöter att motionera för oss.

Var hittar jag remissen ?        Var hittar jag BF:s svar ???
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Robert Amann skrivet 20 jan 2017, 17:01
”Vi kan dock konstatera att bulkpriset i Sverige är 20 k/kgr lägre än medelpriset i Europa.”

Hej Mats Khakhar, det skulle vara intressant att veta vilka informationskällor ni har.
Bulkpriset för Svensk Honung i Sverige ligger nu på +44 Kr/kg grovsilad vid avhämtning. Jag pratade nyligen med en stor tysk honungshandlare. Priset för tysk honung i bulk (finsilad) är ungefär på samma niveau. Från östeuropa importerar dom mycket honung – priset för blomsterhonung (raps, klöver, och blandat sommarhonung) ligger mellan 2 och 3:50 €. Tyska och österrikiska bitidningar är full av honungsannonser från polen, tjeckien, ungern, ... (alla medlemar i eu).
Priset för tysk lokalproducerad sommarblomsterhonung i norra tyskland i livsmedelbutiker ligger mellan 4:50 och 5:50 € per 500g-burk. Lite högre pris i storstädar och turistorter.

Och glöm inte: Svensk Honung utanför Sverige är – IMPORTHONUNG.
Titel: SV: Livsmedelsverket Remissvar
Skrivet av: Björn Jacobson skrivet 24 jan 2017, 11:20
Bra Jonny !  En bit på väg. Men mängden honung från varje land har jag missat. Skulle %-satsen honung göra att remissvaret fick sämre effekt?
Fattar jag rätt blir det möjligt att märka med " blandning Svensk och och icke EU-honung"  Och 1 gram svensk ,resten China-honung.

Svar brådskar !
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Yngve Kihlberg skrivet 24 jan 2017, 15:13
Jag tycker, precis som Christer Ledel skrev innan, att vi bör skriva svar på remissen så många som möjligt.
Nu har vi styrelsens svar tillgängligt. En variant är att kopiera den mer eller mindre om man inte vill skriva en egen variant.

Observera att myndigheterna vill ha in svar på remisser både via epost och vanlig post.
Sista datum är 31 jan
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Jonny Ulvtorp skrivet 24 jan 2017, 15:55
Svar till Björn

Tacket för skrivningen av remissen skall ställas till Simon, Martin och Mats de har gjort ett utmärkt arbete.

Jag har enbart skrivit under den.

Remissen är redan insänd till verket samt att en kopia till samtliga organisationer mm som finns på Livsmedelsverkets utskick. Det blir en påminnelse för dem samt att vi redovisar vår uppfattning i frågan

Lycka till med fler skrivningar som sänds in


Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Björn Lagerman skrivet 24 jan 2017, 17:35
Jag skulle behöva lite handledning och enkla instruktioner för hur jag skriver remiss. Vart? Hur formulera?
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Mats Khakhar skrivet 24 jan 2017, 20:54
Remissen ska skickas till livsmedelsverket senast 31 januari.

Man kan skicka som mejl till livsmedelsverket@slv.se

Som brev till: Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala

Ange att det är ett svar på Diarienummer 2016/03664

Jag bifogar vilka ändringar som SJV har föreslagit.

När ni skriver som företag talar ni om hur förslaget påverkar er.
BF trycker på att ersättningstexten i § 8 påverkar svenska företag negativt och att den borde inte få användas.

Ni kan också ta upp konsumentperspektivet om att skriver man att burken innehåller en blandning av EU och icke EU honung är det omöjligt att göra ett medvetet val.

Det sista som tagits upp i BFs svar är att kontrollen och märkningen av svensk honung har tagit sig helt oproportionella uttryck när Gotlandshonung tolkas som att man (i Sverige) inte kan veta var honungen kommer från och därför måste skriva svensk honung från Gotland. Detta samtidigt som det är ok att inte deklarera blandad honung alls.
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Thomas Henriksson skrivet 24 jan 2017, 20:58
Observera att myndigheterna vill ha in svar på remisser både via epost och vanlig post.

Är det ett krav att remisserna sänds in i båda varianterna från varje avsändare, eller räcker det med antingen epost eller snigelpost??
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Mats Khakhar skrivet 24 jan 2017, 21:13
Observera att myndigheterna vill ha in svar på remisser både via epost och vanlig post.

Är det ett krav att remisserna sänds in i båda varianterna från varje avsändare, eller räcker det med antingen epost eller snigelpost??

Antingen epost ELLER snigelpost
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Christer Ledel skrivet 24 jan 2017, 21:31
Vem kan kräva och få livsmedelsverket att Livsmedelsverket gör en konsekvensutredning beträffande om märkningen EU/Non Eu strider mot direktivets grundintentioner att inte vilseleda konsument?

I remissen vill man ta bort formuleringen (ursprung)"som en del av betäcknigen". Jag får känslan av att det är den sista bastionen som faller från tiden när det stod "IMPORT" på honungen.
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Mats Khakhar skrivet 24 jan 2017, 21:39
Vem kan kräva och få livsmedelsverket att Livsmedelsverket gör en konsekvensutredning beträffande om märkningen EU/Non Eu strider mot direktivets grundintentioner att inte vilseleda konsument?

I remissen vill man ta bort formuleringen (ursprung)"som en del av betäcknigen". Jag får känslan av att det är den sista bastionen som faller från tiden när det stod "IMPORT" på honungen.

Behövs en hel del inläsning, men jag har funderat på om man kan be riksrevisionen granska om slv fullgör sitt uppdrag.
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Björn Lagerman skrivet 24 jan 2017, 22:59
Hej
Jag vill protestera mot att de  föreslagna reglerna innebär att honungskonsumenterna kan luras tro att de köper svensk honung om det tillåts att man märker burken ”Blandning Svensk och icke EU-honung” utan angivelse av andelar. Kan innebära 1 gram svensk/999 g  Kina-"honung". Rimligt?

Jag levererar egen honung till 20 butiker och får ofta höra kunder som tror att de köper svensk men blir lurade. Konkurrensen snedvrids, villkoren för svensk honungsproduktion försämras.

Björn Lagerman, FriBi HB
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Christer Ledel skrivet 24 jan 2017, 23:41
Formulering om konsekvensanalys finns längst ner i remissen, under rubriken Konsekvenser.

Länk till förordningen:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071244.htm

Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Staffan Odenhall skrivet 25 jan 2017, 07:34

Instämmer med Björn!

Jag vill protestera mot att de  föreslagna reglerna innebär att honungskonsumenterna kan luras tro att de köper svensk honung om det tillåts att man märker burken ”Blandning Svensk och icke EU-honung” utan angivelse av andelar. Kan innebära 1 gram svensk/999 g  Kina-"honung".

Staffan
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Thomas Henriksson skrivet 25 jan 2017, 11:06
Kanske kan vi istället skriva 1 gram respektive 9 999 kg och 999 gram, för att peka på det absurda i sammanhanget? Detta med 1 gram per 10 ton honung skulle ju räcka för tapparen om det blir en domstolsprocess eller liknande gissar jag.
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Anders Jacobsson skrivet 25 jan 2017, 11:23
Om vi tillåter att på etiketterna skriva
"Blandningar...." av det ena och det andra. Varför då tillåta att skriva att vi har blandningar. Ha blandningar.
Vem har blandade morötter eller ja det finns nog blandade kålhuvuden åxå.
Jag som yrkesbiodlare och IT-entreprenör i massor av år.
Jag ser det som viktigast att:
1. Skriva att det är Svensk Honung, och ursprunget är honungsproducenten, alt
2. Att honungen kommer från ett visst land. Tex Ungern, Turkiet osv.
Sedan är allt klart.
Punkt 1. är vi primärproducenter och
Punkt 2. Importörer av produkter Likt "Made i China" el "Made in Mexico"
Jag har i mer är 30 år använt och sålt Texas Instrument IT-produkter och våra IT-program och
har därmed klart förstått, att:
Står ursprunget där då vet kunden, om man är intresserad, var honungen är producerad.

Låt kunden avgöra, då löser de mesta sig.
Lite generellt.
Jag har inte läst allt annat som har skrivits. Verkar som vi slösar tid bara.
Jag konstaterar att vår bransch är för liten och ännu oväsentlig för att de styrande ska bry sig.
Jag litar mer på kunden och tror inte så mycket längre på honungsuppköparen som rövar våra kronor  :)
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Mats Khakhar skrivet 25 jan 2017, 19:21
Kanske kan vi istället skriva 1 gram respektive 9 999 kg och 999 gram, för att peka på det absurda i sammanhanget? Detta med 1 gram per 10 ton honung skulle ju räcka för tapparen om det blir en domstolsprocess eller liknande gissar jag.

Jag hittar detta i förklaringarna till honungsdirektivet från 2001
(Explanatory note on
the implementation of Council Directive 2001/110/EC relating to honey1):

IX- In the case of mixtures of honeys of different sources, is a minimum quantity
from each source mentioned necessary in order to be able to invoke Article 2, point
4(a) of Directive 2001/110/EC ?
Since Directive 2001/110/EC contains no special provisions, reference should be made to
the general provisions on the labelling of foodstuffs.

Article 2 of Directive 2000/13/EC provides that the labelling must not be such as to
mislead the buyer in particular as to the characteristics concerning ‘composition,
quantity, origin or provenance…’.

Where several sources (names of EU, non-EU countries) are shown on the label, the
quantity of each one cannot be insignificant otherwise it would mislead the consumer.

Jag tror att även en svensk domstol skulle anse att 1 promille eller en procent är en obetydlig andel.
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Björn Lagerman skrivet 25 jan 2017, 23:35
Så vad krävs för att ställa livsmedelsverket mot väggen!
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Martin Lindell skrivet 27 jan 2017, 12:10
Kort kommentar. Om man läser i Dir 2014/63 EU som är ett tillägg till ursprungsdirektivet så är utgångspunkten att honungen ska märkas med ursprungsland/länder där den skördats men detta KAN ersättas med
- blandning EU honung
- blandning icke EU honung
- blandning EU icke EU honung.
Som jag läser det finns dessa 2 alternativa principiella märkningsalternativ. Att mixa dessa 2 alternativ o ange något/några länder o sen t.ex. blandning icke EU honung ser jag inget stöd för i lagtexten.

Martin
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Martin Lindell skrivet 27 jan 2017, 12:19
Jag har väldigt svårt att se att vi kan ställa SLV mot väggen så länge de följer EUs direktiv. Hur illa vi än tycker om de olika EU grupperna.
Det är mer ett politiskt ställningstagande det handlar om. Sverige kan välja (eftersom det är ett Dir o 2 möjligheter anges) att inte utnyttja möjligheten med EU icke EU osv. För att det ska ske tror jag det måste framgå i förordningen från departementet (ger ramarna för vad SLV kan göra) till myndigheten eller åtminstone via ngn signal från Dep att det är ok att ta bort EU alt.
Mot den bakgrunden jobbar vi på flera fronter för att
- återväcka/engagera de riksdagsmän/damer som tidigare sagt sig vara för ursprungsmärkning för att förhoppningsvis få till motioner i riksdagen
- trycka på Buchts kansli med argument m.m.
- trycka på SLV
- se till att få ut i media vad vi tycker
- försöka påverka andra organisationer att sluta upp t.ex. Miljöorganisationer, matorganisationer osv.
- vårt remissvar

Tror det är värdefullt om BFs medlemmar också trycker såväl politiker som går ut i media så vi ¨år ett så bra moment som möjligt i detta vårt försök.

Försöker vi inte- lär det inte gå!
M
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Christer Ledel skrivet 27 jan 2017, 13:25
På vilka punkter påverkar Linsmedelsverkets inställning beträffande EU/non Eu-märkning svensk biodling negativt?

Tidigare har nämnts:
För kund vilseledande märkning.
Pollineringsnyttan
Ekonomisk nackdel för våra företag
Möjligtvis får vi för svensk biodling negativa särregler vad beträffar märkning. Större krav på märkning ju närmare slutkund man kommer (Svensk honung från Visingsö/Honung från en obestämd plats i världen.
Kedjorna har börjat ursprungsmärka varor i andra produktkategorier, troligen baserat på kundfocus.

Finns det fler negativa effekter?

Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Christer Ledel skrivet 27 jan 2017, 13:26
"Den 16 januari 2017 nåddes en överenskommelse mellan regeringen, den borgerliga oppositionen och Vänsterpartiet kring målen för livsmedelsstrategin. Överenskommelsen innebär att regeringen inom kort överlämnar en proposition till riksdagen om en livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan och innehåller mål fram till 2030 om att bland annat öka produktionen av livsmedel och öka lönsamheten, exporten, innovationskraften i livsmedelskedjan, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås."

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Björn Jacobson skrivet 29 jan 2017, 13:51
Då gäller det att omgående hänga på här . Kan Ni få in våra åsikter om märkningen i denna proposition är mycket arbete vunnet.
Är styrelsen med i tänket ?
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Jonny Ulvtorp skrivet 29 jan 2017, 21:08
Ett stort tack till alla som har engagerat sig i remissvaret

Kommentarerna har varit till stort stöd och hjälp för oss

Vi kommer i morgon att lämna in ett tilläggsyrkande på vårt remissvar

Vi kommer även att studera regeringens livsmedelsstrategi och ta fram lämpliga förslag till svar.
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Björn Jacobson skrivet 30 jan 2017, 18:14
Honung med blå-gul etikett och namnet  Svea Nordic är ett typexempel när kund luras att tro att produkten är svensk. Detta är bekräftat efter diskusion med kunder vid
honungshyllan.
Detta märks på antal sålda honungsburkar. Efter Skogshonung kommer varje år Svea Nordic på 2:a plats. 16% av Skogshonungs antal.

Direktiv 2000/13         " provides that the labelling must not be such as to misslead the buyer in particularas to the characteristics concerning composition,quality,
                                      orign or provenance" .
 
Är det något styrelsen vill ta upp  ?   
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Christer Ledel skrivet 30 jan 2017, 20:27
Hej Björn,

Du kan prova med konsumentombudsmannen eller PRV. Eller varför inte skriva ett remissvar du också. Om du nu inte redan gjort det. ;)
Det du beskriver skulle kunna tas som vilseledande marknadsföring, eller renommésnyltning.
Har för mig att du privat eller som företagare kan driva frågan själv.
Kan du inte det, så kanske en förening som vår skulle kunna anmäla och driva en sådan fråga.

Med vänlig hälsning
Christer
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Christer Ledel skrivet 30 jan 2017, 20:29
Landsbygdsministern presenterade propositionen "En livsmedelsstrategi för Sverige"
http://www.regeringen.se/
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Thomas Henriksson skrivet 30 jan 2017, 20:57
Honung med blå-gul etikett och namnet  Svea Nordic är ett typexempel när kund luras att tro att produkten är svensk. Detta är bekräftat efter diskusion med kunder vid
honungshyllan.
Detta märks på antal sålda honungsburkar. Efter Skogshonung kommer varje år Svea Nordic på 2:a plats. 16% av Skogshonungs antal.

Direktiv 2000/13         " provides that the labelling must not be such as to misslead the buyer in particularas to the characteristics concerning composition,quality,
                                      orign or provenance" .
 
Är det något styrelsen vill ta upp  ?   

Konsumenternas förargelse över just varan "Svea Nordic honung" med dels sitt vilseledande namn, och dels kulören på etiketten, är allmänt känd sedan mååånga år. Tyvärr fortsätter den att stå i honungshyllan år efter år i det tysta. Kunde vår förening driva frågan om att denna produkt vilseleder konsumenterna, så finns nog marknadsandelar att tjäna in för oss. Kanske inte i så stor omfattning, men vågar vi göra vår röst hörd gällande denna förpackning, så kanske "likasinnade" importörer tänker till, och inte frestas av framtagande av liknande etiketter?
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Tobbe skrivet 30 jan 2017, 21:53
Var är Honungsringen i denna tråd. ni har väl jobbat med dessa frågor?
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Jonny Ulvtorp skrivet 31 jan 2017, 10:11
Här kommer ett tilläggsyttrande till Livsmedelsverkets remiss
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Christer Ledel skrivet 19 apr 2017, 10:24
Svt har nu uppmärksammat problematiken kring märkning av importhonung och fusket med honung:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/fusket-med-honung
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Björn Jacobson skrivet 19 apr 2017, 17:24
Bilagan till Christers inlägg visar att denne Elvinsson på Livsmedelsverket inte är insatt i problemet med märkningen. Följande 2 satser från honom visar detta:
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Björn Jacobson skrivet 19 apr 2017, 19:43
"Det vore opraktiskt om man blandade tio olika länders honung            Finns ingen anledning att blanda 10 olika länders honung, 2-3 möjligen.
.....Det blir en väldigt lång lista av länder."                                             Samma löjliga argument som när Regeringskansliet tog tapparnas sida
                                                                                                               istället för Sveriges  biodlare för 8 år sedan.

"Ursprungsmärkningen är ganska låst idag "                                          Helt fel och lögn. Medlemsländerna kan skriva sina egna regler
                                                                                                               Exempel  Italien sedan c:a 10 år och jag tror något mer land.

Regeringskansliets svar gjorde att jag insåg att det var lönlöst att försöka påverka myndigheter. Vi har samma sits idag.
 Den väg vi skall gå är över riksdagen. Av erfarenhet vet jag att alla, hög som låg önskar en märkning så som vi i BF  önskar.
Har styrelsen tagit kontakter med riksdagsmän och diskuterat problemet ?
Titel: SV: Livsmedelsverket
Skrivet av: Mats Khakhar skrivet 19 apr 2017, 21:41
"Det vore opraktiskt om man blandade tio olika länders honung            Finns ingen anledning att blanda 10 olika länders honung, 2-3 möjligen.
.....Det blir en väldigt lång lista av länder."                                             Samma löjliga argument som när Regeringskansliet tog tapparnas sida
                                                                                                               istället för Sveriges  biodlare för 8 år sedan.

"Ursprungsmärkningen är ganska låst idag "                                          Helt fel och lögn. Medlemsländerna kan skriva sina egna regler
                                                                                                               Exempel  Italien sedan c:a 10 år och jag tror något mer land.

Regeringskansliets svar gjorde att jag insåg att det var lönlöst att försöka påverka myndigheter. Vi har samma sits idag.
 Den väg vi skall gå är över riksdagen. Av erfarenhet vet jag att alla, hög som låg önskar en märkning så som vi i BF  önskar.
Har styrelsen tagit kontakter med riksdagsmän och diskuterat problemet ?

Ja, det har vi.
Vi undersökte 2015 var de olika partierna stod i frågan. Publicerades i Gadden.
I år arbetar vi tillsammans med SBR för att få en motion framlagd i riksdagen för en ärlig märkning.