Biodling > Allmänt om Biodling

Enkäten om övervintringen 2021-2022

(1/1)

Marie Backman:
Glöm inte fylla i enkäten om övervintringen i din bigård.

Ju fler svar, ju mer data får vi på faktorer som har betydelse för övervintringen och desto tillförlitligare resultat.
Enkäten sprids i flera länder av COLOSS och dina svar behandlas anonymt.


Du kommer till enkäten genom länken som är öppen till 5 juni.

Länk till enkäten:
https://www.bee-survey.com/index.php/695553?lang=sv

Navigering

[0] Meddelandeindex

Gå till fullversion