Forum för yrkesbiodling

Biodling => Allmänt om Biodling => Ämnet startat av: Hampus Lind skrivet 12 jul 2017, 12:16

Titel: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Hampus Lind skrivet 12 jul 2017, 12:16
Halloj alla kloka,

Har förstått att de flesta bokför bin som lagervara, och att eventuella vinterförluster eller liknande då kan tas upp som lagerförlust. Men hur gör ni när ni delar ett samhälle? Dvs utökar lagret.

Tack på förhand,
Hampus
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Johannes Sjöstedt skrivet 12 jul 2017, 15:31
Hej!

Delar man samhällen innebär detta att antalet bisamhällen i lagret ökar. Samtidigt borde kostnaderna per samhälle minska vilket troligtvis innebär att det totala lagervärdet inte ökar lika mycket som antalet bisamhällen (eftersom varje samhälle skall värderas efter produktionskostnad).

Skulle rekommendera att värdera och räkna lagret av bisamhällen innan eller efter vintern, blir enklare på alla sätt och vis (åtminstone vid redovisning per kalenderår).

Vid en mer avancerad biodlingsredovisning skulle man kunna skilja olika typer av samhällen åt i lagret, men det blir onödigt krångligt.
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Hampus Lind skrivet 12 jul 2017, 16:24
Tack för svar!

Sätter man inte ett generellt lagervärde per samhälle som borde vara detsamma oavsett om det är ett nytt eller delat samhälle?

Om jag ex köper 1st avläggare för 1500kr så bokar jag exempelvis 500kr som lager (bin) och 1000kr som materialinvestering (ramar osv). Efter inköpet har jag ett lagervärde på 500kr. Nästa år delar jag samhället, så jag får två. Är inte värdet på dessa samhällen likvärdiga då? Dvs båda är, rent bokföringstekniskt, värda 500kr var = lagervärde 1000kr?

Håller med om att inventering lämpligast görs 1ggr år.

Mvh
Hampus
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Johannes Sjöstedt skrivet 12 jul 2017, 16:53
Skall det vara helt korrekt bör du omvärdera lagervärdet på samhällena varje år efter de kostnader du haft för att invintra samhällena det året.

Så här: (Totala mängden kostnader för att öka och invintra X antal samhällen år Y) / (antal invintrade samhällen år Y) = lagervärde per invintrat samhälle år Y.

Du kan utgå ifrån att varje samhälle förlorar hela sitt värde från föregående år, och sedan återfår ett nytt värde i takt med de nya kostnaderna för aktuellt år. Ett bisamhälle är en dynamisk lagertillgång, där varje bi (utan drottningen) byts ut under ett år och där den största delen av en biodlares kostnader utgörs av kostnader för att behålla lagret av bisamhällen. På detta vis är det stor skillnad på lager av bisamhällen och lager av honung, där ett honungslager behåller sitt lagervärde till nästkommande år utan några större kostnader för att hålla uppe lagervärdet.
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Hampus Lind skrivet 12 jul 2017, 17:48
Alright, då börjar jag fatta tror jag.. :-) Snöade in mig på skatteverkets skrivelse om klassificering av djur i jordbruk osv, vad som är anläggningstillgång och omsättningstillgång. Ska fundera en vända till och återkommer ev med lite fler frågor längre fram. :-)

Tack så länge!

Mvh
Hampus
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Björn Lagerman skrivet 12 jul 2017, 20:14
Jag tror man kan förenkla resonemanget så här: Ta upp det värde på samhället som motsvarar vad du uppskattar att du skulle kunna sälja det för. Lägg därtill vad du vill uppnå i ditt bokslut ökande/minskande lagervärde. Du bestämmer själv utifrån dina situation vad värdet är inom rimliga marknadsvärdesgränser. Vilka kostnader du haft behövs inte. (Vet att Johannes tänker annorlunda;)
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Hampus Lind skrivet 18 jul 2017, 07:49
Vad är ett rimligt marknadsvärde på ett produktionssamhälle  (bina)? 500kr?
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Björn Lagerman skrivet 18 jul 2017, 10:10
Storlek, årstid och drottningens ålder påverkar. 3-5000 kr
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Johannes Brink skrivet 18 jul 2017, 12:49
Vad anser staten (jordbruksverket) att ett samhälle är värd när man blir kompenserat för förintade samhällen??
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Hampus Lind skrivet 18 jul 2017, 15:02
För att underlätta för mig själv och inte inventera/bokföra ihjäl mig skulle jag vilja hitta ett generellt värde som kan användas för alla samhällen oavsett ålder, styrka osv.

Pratade med en tjej på skatteverket som tyckte att bin ska tas upp som inventarie (anläggningstillgång), iaf om den huvudsakliga avsikten är honungsproduktion. Men det var mer en generell vägledning än absolut sanning för just min verksamhet sa hon och behövde mkt mer info för att kunna ger exakta svar..
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Magnus Hammargren skrivet 19 jul 2017, 00:42
Om du har kalenderår som bokslutsperiod är det ganska enkelt. Bolagsverket är då bara intresserad av inventering per 31/12.
- Invintrade samhällen minus genomsnittlig vinterförlust = omsättningstillgång (räknat på normalt vår-pris för ett fungerande samhälle)
- Kupmaterialet kan man gott separera och hantera som anläggningstillgång

Krångligare blir det om det finns en intressent som kräver månatliga delbokslut, men det är det väl få som har.

Att något är "dynamiskt" spelar ingen roll. Ett bokslut är en ekonomisk ögonblicksbild.
Inte heller vilka kostnader man haft historisk. En köpare av omsättningstillgången "bisamhälle" struntar i om du invintrat med 10 eller 25 kilo socker förra hösten. Det påverkar inte hens betalningsvilja (=värde) ett dugg.
Sådana kostnader ska bokföras som löpande förbrukningsmaterial för verksamheten.
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Fabian Lindhe skrivet 19 jul 2017, 08:31
Jag tycker som Johannes att det finns ett solklart prejudikat vad staten anser ett bisamhälle värt, inkl botten tak och låda. 100 sek / sam.

Ersättning för förintade bisamhälle
Om du har haft amerikansk yngelröta i din bigård kan du få ersättning för de förintade bisamhällena. Ersättning är 100 kr per bisamhälle och självrisk är 300 kr. Du får ersättning då minst 4 bisamhällen förintas. Ansökan måste komma till länsstyrelsen.

Den dagen som staten höjer ersättningen för förintade samhällen får man istället värdera efter produktionskostnaden, ett samhälle kan säljas för ca 3000 men 300 sam kan inte säljas för 3000/sam utan en hel del kostnader. Anledningen till att ett samhälle kostar mer på våren är för att det kommer att producera honung innevarande sommar, den honungen kostar att producera.

// Fabian
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Hampus Lind skrivet 19 jul 2017, 10:22
Rent bokföringstekniskt tilltalas jag av det upplägg du (och andra) beskriver Magnus.

100kr per samhälle känns inte som det ska användas som rimligt marknadsvärde, ser det med som ett litet litet stöd.... Läser man vidare i lagen och kringbestämmelser står även nedan. Länken återfinns även på Jordbruksverket hemsida:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbiodling.4.1a4c164c11dcdaebe128000140.html (http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbiodling.4.1a4c164c11dcdaebe128000140.html)

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740212.htm (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740212.htm)

"Ersättningsbestämmelser

13 § För kostnad eller förlust som har uppkommit genom en tillsynsmans eller annan myndighets beslut om förintande av bisamhällen i bigårdar kan ersättning av statsmedel lämnas med 100 kronor för varje bisamhälle. Ersättning lämnas dock endast om minst fyra bisamhällen har förintats. Från ersättningsbeloppet skall frånräknas en självrisk om 300 kronor.
   Ersättning av statsmedel kan också lämnas till den som på grund av beslut av en tillsynsman eller annan myndighet får vidkännas kostnad eller förlust genom att vildbisamhälle förintas.
   Frågor om ersättning prövas av jordbruksverket eller, efter verkets bestämmande, av länsstyrelsen. Anspråk på sådan ersättning skall framställas inom sex månader från det förintande ägde rum. Framställs inte anspråk inom denna tid, är rätten till ersättning förfallen. Förordning (1991:1443).

13 a § Bestämmelserna i 13 § första stycket gäller inte om en tillsynsman eller annan myndighet har beslutat förinta bisamhällen i bigårdar för att bekämpa eller hindra spridning av varroasjuka. Ersättning för kostnad eller förlust kan i sådana fall lämnas med 900 kronor för varje bisamhälle. Förordning (1992:855)"
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Johannes Sjöstedt skrivet 19 jul 2017, 11:12
Framgår det att statens avsikter är att ersätta ett bisamhälle till sitt fulla värde? Om inte, är det svårt att hävda att denna värdering är relevant.

Vad bokföringstips.se säger om lagervärdering av egentillverkade varor:

Citera
I anskaffningsvärdet för egentillverkade varor inkluderas anskaffningsvärdet för förvärvade varor, direkta tillverkningskostnader och en skälig andel av indirekta tillverkningsomkostnader. Anskaffningsvärdet för egentillverkade varor fastställs normalt med hjälp av en självkostnadskalkyl (efterkalkyl), direkta tillverkningskostnader inkluderar exempelvis personalkostnader för produktionspersonal och indirekta tillverkningsomkostnader inkluderar exempelvis avskrivningar på maskiner och lokalhyra. Anskaffningsvärdet för en egentillverkad vara får inte inkludera ränteutgifter, lagerhållningsutgifter, administrationsomkostnader, försäljningsomkostnader, eller forsknings- och utvecklingsutgifter.

http://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/varulager.aspx
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Magnus Hammargren skrivet 19 jul 2017, 12:24
Rent bokföringstekniskt tilltalas jag av det upplägg du (och andra) beskriver Magnus.

100kr per samhälle känns inte som det ska användas som rimligt marknadsvärde, ser det med som ett litet litet stöd....

Mitt (jätteenkla) upplägg är diskuterat med en auktoriserad redovisningskonsult som tidigare haft anställning på skatteverket, så det är nog inte helt vansinnigt, även om det såklart alltid finns varianter.
Bl a därför jag ändrade räkenskapsår till nyår. Spelar ju ingen roll hur man kalkylerar mitt på sommaren, men vet ju knappt hur många samhällen man har dag för dag.

Precis som du skriver är de 100:- man får ersättning vid AY inte någon slags reell värdering att ens bry sig om. Det är bensinpengar till att åka ut med bitillsynsmannen för att konstatera eländet, och sen köpa tändstickor ;)
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Hampus Lind skrivet 19 jul 2017, 13:59
:-) Precis!

Jag råkade surfa in hos länsförsäkringar och såg att dom har en Gårdsförsäkring, som bla försäkrar bin (och allt runtikring), där står att dom ersätter bin/samhällen till fullvärde. Jag ringde och fråga vad fullvärde var och fick svaret att vad det kostar mig att införskaffa motsvarande samhälle. Den var dessutom inte så mkt dyrare än min nuvarande hem/villaförsäkring och täcker så mkt mer.

Så med alla era svar och ovan från LF känner jag mig ganska trygg i att ta upp ett större lagervärde för mina bin.

Tack för alla svar, ni är bäst!

/Hampus
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Fabian Lindhe skrivet 19 jul 2017, 15:10
Jag håller med , tack för en intressant tråd och många bra svar.

Jag är ju absolut inte expert på bokföring utan besitter bara ett alldeles för gott självförtroende :), . Jag har fått för mig att man kan värdera genom lägsta värdes principen ? mina får exempelvis ersätts till fullvärde om de blir vargrivna eller så, i min bokföring är de dock bara värderade till ca 250/djur baserat på slaktvärdet. Ett teoretiskt genomsnittsvärde kanske ligger på 1500/ djur.

Teoretiskt om alla mina samhällen skulle drabbas av amy-röta är de värda 100/ st , detta blir ju väldigt teoretiskt och högst osanolikt men ändock en värdering enligt lägsta värdes principen

// Fabian
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Magnus Hammargren skrivet 19 jul 2017, 15:12
Jag kan på ett sätt, i vissa sammanhang, förstå resonemanget att kostnader gällande t ex förbrukningsmaterial kan påverka marknadspriset för en tillgång...
Tar vi exemplet personbil så är det väl bra om oljan och torkarbladen är nya. Ganska lätt att få några 100-lappar extra om bilen säljs.

Men för bin vill jag påstå att det inte är riktigt så lätt. Den stödfodring som gjordes i april, för att ett samhälle stod i blåsigt läge, är väldigt svår att värdera. Den kan t o m vara större än insatsen om samhället inte överlevt annars.

Min uppfattning är därför att man bokför allt från socker, apistan, handskar, (och toapapper på personaltoaletten  ;) ) som omkostnader i form av förbrukningsmaterial hos verksamheten.
Och, som sagt, de fullgoda samhällen som vintrades in som omsättningstillgång med genomsnittligt vårpris -10% förväntade förluster.
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Magnus Hammargren skrivet 19 jul 2017, 15:19
...om alla mina samhällen skulle drabbas av amy-röta är de värda 100/ st ..... en värdering enligt lägsta värdes principen

Ja du har en poäng där. Samtidigt tror jag att de ekonomiska lagstiftarna för hur man ska ange bokförda värden inte tänkte så.
Då hade de nog kallat det för: "värdering enligt katastrofprincipen"
;)
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Johannes Sjöstedt skrivet 19 jul 2017, 15:48
Jag kan på ett sätt, i vissa sammanhang, förstå resonemanget att kostnader gällande t ex förbrukningsmaterial kan påverka marknadspriset för en tillgång...
Tar vi exemplet personbil så är det väl bra om oljan och torkarbladen är nya. Ganska lätt att få några 100-lappar extra om bilen säljs.

Den tes jag försvarar här är att egentillverkade bisamhällen inte skall värderas till marknadsvärde utan till produktionskostnad. (Om inte marknadsvärdet är lägre). Säljer man bisamhällen till ett högre värde än de kostnader man hade när man producerade dem uppstår en vinst, vilken skall påverka resultat först när de säljs, inte när bisamhällena befinner sig i lagret. (Jag utgår här ifrån K2).
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Hampus Lind skrivet 19 jul 2017, 16:23
..mina får exempelvis ersätts till fullvärde om de blir vargrivna eller så, i min bokföring är de dock bara värderade till ca 250/djur baserat på slaktvärdet. Ett teoretiskt genomsnittsvärde kanske ligger på 1500/ djur.

Explain it to me like I am a five year old... :-D Ny på det här med djur i böckerna. Hur bokar du ett får som du köper för 1500kr med ett slaktvärde på 250kr?


För varroaangrepp verkar staten betala 900kr så varför lägga sig på 100kr?

Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Hampus Lind skrivet 19 jul 2017, 16:39
Den tes jag försvarar här är att egentillverkade bisamhällen inte skall värderas till marknadsvärde utan till produktionskostnad. (Om inte marknadsvärdet är lägre). Säljer man bisamhällen till ett högre värde än de kostnader man hade när man producerade dem uppstår en vinst, vilken skall påverka resultat först när de säljs, inte när bisamhällena befinner sig i lagret. (Jag utgår här ifrån K2).

Jag vill verkligen förstå, men det gör jag inte, inte till 100% iaf. Inte ditt fel, det är jag som är amatör... :-)

Om jag snabbläser K2 och diverse hänvisningar så landar jag i nedan:

"5 § Djur i jordbruk och renskötsel anses alltid som lagertillgångar. Djurlager får inte tas upp till lägre värde än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur av det slag och den ålderssammansättning som det är fråga om. Djuren behöver dock inte i något fall tas upp till ett högre värde än som motsvarar djurens sammanlagda nettoförsäljningsvärde.

Om den genomsnittliga produktionsutgiften uppenbarligen inte motsvarar anskaffningsvärdet, t.ex. för särskilt dyrbara avelsdjur, ska djuret tas upp till lägst 85 procent av det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Lag (2007:1419)."

Då uppstår lite nya frågor:
1) "Djurlager får inte tas upp till lägre värde än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften". Vad är era genomsnittliga produktionsutgifter (ca)? Min verksamhet är så pass ny att jag inte riktigt har bra koll på det ännu.

2) Vad räknar ni in i produktionsutgifter för ett samhälle?

3) Om denna siffra är betydligt högre än 100kr per samhälle så har vi iaf ett definitivt svar på att jordbruksverkets ersättning vid amy-röta (100kr) inte bör ses som ett riktvärde.

Tack å bock!
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Johannes Sjöstedt skrivet 19 jul 2017, 17:22
Om vi bortser ifrån avelsdjur för diskussionens skull, de utgör ändå specialfall.

Anskaffningsvärde vid egenproducerade varor =  produktionsutgift
Anskaffningsvärde vid inköpta varor = utgift vid inköp

För att beräkna produktionsutgiften för ett bisamhälle tar jag med alla kostnader som hör till denna del av verksamhet. Men jag tar inte med kostnader för att producera eller tappa upp honung, då dessa skall in under lagervärdet av honung.

Exempel på kostnader:

Personalkostnader
Drivmedel
Avskrivningar av utrustning
Foder

Vart produktionsutgiften hamnar kommer skilja sig åt väldigt mycket ifrån företag till företag. Men man kan nog säkert säga att vi landar på ett antal hundra procent över 100kr/samhälle vilket fall ;).
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Magnus Hammargren skrivet 19 jul 2017, 17:40
Ja, läser man Skatteverkets vägledning för K2 så stämmer Johannes tes om hur värdering ska ske.

Ganska intressant fråga...
Om LVP tillämpas strikt ger det inte nödvändigtvis en rättvisande bild av företagets finansiella ställning vilket annars är ett av huvudsyftena med att upprätta bokslut. Det kan ju finnas en betydande latent "vinst", eller högt likviditetsvärde.

Sedan blir det ju en bedömning i alla fall. För vem kan säga exakt på kronan vad produktionskostnaden är för en avläggare?

Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Hampus Lind skrivet 19 jul 2017, 18:24
Då känns det ju som att produktionskostnaderna landar ganska nära ett uppskattat marknadsvärde på X antal tusenlappar? Dvs oavsett värderingsmetod landar vi ungefär i samma härad?

Sen är det väl kanske upp till var och en om man vill bokföra det som lager eller inventarier...?
Titel: SV: Bokföring bin (Aktiebolag)
Skrivet av: Fabian Lindhe skrivet 22 jul 2017, 08:51
Återigen Tack Johannes och Magnus, eftersom jag inte tar ut lön i traditionell bemärkelse kommer inte produktionskostnaden för mina samhällen bli så hög. Jag lämnar katastrofprincipen och anammar produktionskostnads principen.

Hampus, fåren är från egen uppfödning, inte inköpta.

Mvh // Fabian