Författare Ämne: Artikel från jbv-akluellt  (läst 4633 gånger)

Utloggad Monica Larsson

  • Medlem i Biodlingsföretagarna
  • Antal inlägg: 336
    • Honungsgården på Bjäre
Artikel från jbv-akluellt
« skrivet: 06 maj 2011, 12:03 »
Nyhet från Jordbruksaktuellt 2011-05-04

Ny strategi för biologisk mångfald
EU-kommissionen har presenterat en ny strategi för de kommande tio åren om hur man ska skydda och förbättra den biologiska mångfalden.

Strategin omfattar sex mål där man ska ta itu med de huvudsakliga orsakerna till förlusten av biologiska mångfald och här utgör jord- och skogsbruket en viktig del. Syftet är att minska belastningen på naturen genom att målen för biologisk mångfald förankras i politiken på olika viktiga områden, skriver EU-kommissionen.
 
Värdet av pollinering uppskattas i Europa till 15 miljarder euro.
                                                                                 Foto: Photos.com

EU-kommissionen menar att den biologiska mångfalden i Europa är i kris till exempel hotas var fjärde djurart i EU av utrotning. Av de livsmiljöer och arter som utvärderats i EU har endast 17 procent en positiv bevarandestatus.


Det i sin tur påverkar också människans behov negativt. Som exempel nämns pollinering av grödor, ren luft, rent vatten och översvämnings- och erosionskontroll. Försämring innebär både sociala och ekonomiska förluster för EU. Som exempel på ekonomiska förluster nämner de pollineringen som värdera till 15 miljarder euro per år i Europa.


–Vi tär för snabbt på vårt naturkapital och alla vet vad som händer när man lever över sina tillgångar, säger Janez Potočnik, EU-kommissionär med ansvar för miljöfrågor. Situationen är allvarlig och vi har hittills inte lyckats vända utvecklingen. Det är hög tid att trappa upp insatserna. Jag är övertygad om att den nya sektorsövergripande strategin leder till att vi fram till 2020 lyckas stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Strategins sex prioriterade mål och insatser för att minska hoten mot den biologiska mångfalden:

•Strikt tillämpning av gällande naturskyddslagstiftning samt nätverk med naturreservat för att bättre kunna bevara livsmiljöer och arter.
•Förbättra och återställa ekosystem och ekosystemtjänster i möjligaste mån, framför allt genom ökad användning av grön infrastruktur.
•Säkra hållbarheten inom jord- och skogsbruk.
•Bevara och skydda fiskebestånden i EU.
•Bekämpa invasiva främmande arter, som i allt större omfattning leder till förlust av biologisk mångfald i EU.
•Intensifiera EU:s åtgärder för en samlad global insats i syfte att stoppa förlusten av biologisk mångfald.Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@jordbruksaktuellt.se