Författare Ämne: Fältfförsök med GMO-majs i Skåne, finns dina bin i området?  (läst 27999 gånger)

Utloggad Yngve Kihlberg

 • Medlem i Biodlingsföretagarna
 • Antal inlägg: 584
Försök med GMO-majs kommer att finnas vid Borgeby och Anderslöv i sommar.
Försöken ingår i ett EU-projekt, AMIGA, där man skall undersöka GMO-grödors påverkan på ekosystemet. Försök görs över hela EU och i Sverige är det Lunds universitet som har försök med majs i Skåne.

Ansvariga för försöken i Skåne vill komma i kontakt med alla som har bin i närområdet för att säkerställa så att ingen flyttar bin till försöksområdet av misstag.
Eftersom det saknas tillförlitliga register har de kontaktat BF för att se om ytterligare biodlare finns i närområdet än de som är registrerade.

Om du eller dina bin finns i närområdet till Borgeby eller Anderslöv hör av dig till mig via mail så vidarebefordrar jag till försöksledaren.
yngve.kihlberg@home.se

Utloggad Rune Hedberg

 • Medlem i Biodlingsföretagarna
 • Antal inlägg: 977
  • Lillabi
Även under 2014 kommer fältförsök med olika GMO-grödor att genomföras. I en ansökan rörande potatis anges " Alla blomknoppar från de genetiskt modifierade växterna kommer att tas bort, alternativt kommer ett avstånd till registrerade uppställningsplatser för bikupor om 3 km att hållas." Det är bara att hoppas att länsstyrelsen i berört län har ett bra register.
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/faltforsok/2014arsforsok.4.300b18bd13d103e79ef80002609.html
There is no truth in science. Science moves towards truth but never reach it.

Utloggad Michael Andersson

 • Antal inlägg: 49
Observera satsen som inleds med "alternativt"!

Hur kan detta vara något alternativ??
Registret hos länsstyrelsen säger (i bästa fall) endast något om bigårdars placering under icke-dragtid (vintern).

Sommartidens vandring (från dessa permanenta uppställningsplatser) vet länsstyrelsen absolut ingenting om - och kunskapen hos tillsynsmännen (i bästa fall) har aldrig högre upplösning än hel församlingsnivå (eftersom det är fritt att flytta runt inom församling helt utan besiktning eller anmälan).

Så hur kan registerslagningen vara ett alternativ till knoppavlägsnandet? Vad har jag missat?

Utloggad Rune Hedberg

 • Medlem i Biodlingsföretagarna
 • Antal inlägg: 977
  • Lillabi
Jag har också sett att man flyttar bin till annan församling utan att tillsynsmannen där meddelas att bin kommer / kommit. Kanske en tilkning av "godkänd biodlare"
There is no truth in science. Science moves towards truth but never reach it.

Utloggad Alexander Bleckert

 • Antal inlägg: 3
Taget från jordbruksverkets hemsida.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbiodling.4.1a4c164c11dcdaebe128000140.html

"Om länsstyrelsen frågar efter det ska du också lämna uppgifter om tillfälliga uppställningsplatser."

Om länsstyrelsen tillfrågar tillräckligt ofta i berört område så borde de iaf ha koll på alla lagliga biodlare.

Utloggad Thomas Henriksson

 • Medlem i Biodlingsföretagarna
 • Antal inlägg: 479
Taget från jordbruksverkets hemsida.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbiodling.4.1a4c164c11dcdaebe128000140.html

"Om länsstyrelsen frågar efter det ska du också lämna uppgifter om tillfälliga uppställningsplatser."

Om länsstyrelsen tillfrågar tillräckligt ofta i berört område så borde de iaf ha koll på alla lagliga biodlare.

Och vilken biodlare i vårt vackra land har någonsin fått en sådan fråga från dem?

Utloggad Alexander Bleckert

 • Antal inlägg: 3
Syftade på att det finns regler som borde möjliggöra kontroll av närområdet.

Utloggad Thomas Henriksson

 • Medlem i Biodlingsföretagarna
 • Antal inlägg: 479
Jag förstod det. Men det hade varit intressant att veta om det någonsin använts en sådan fråga i praktiken menar jag.

mvh

Utloggad Alexander Bleckert

 • Antal inlägg: 3
Absolut. Du får ursäkta misstolkningen. Tyvärr vet jag ingen som blivit det. Kanske vore något att uppmuntra? Bisamhällens plats vid invintring är väl mindre viktig? Det är väl när bina flyger som mest som de borde försöka ha lite koll iaf? ;)

Utloggad Thomas Henriksson

 • Medlem i Biodlingsföretagarna
 • Antal inlägg: 479
Precis! Smittspridningen lär vara större vid tillfälliga uppställningsplatser än permanenta vinterbigårdar anser jag också. Trots detta ser man bara Länsstyrelserna uppmuntra till anmälan av permanenta bigårdar vart tredje år...

Utloggad Eva Andersson

 • Medlem i Biodlingsföretagarna
 • Antal inlägg: 79
 • Sommar och Sol.
har nu läst i tidningen att där jag har 2 bigårdar, där försök pågår. jag har haft kontakt med bitillsynen efter som jag skulle flyta några och sälja. inte ett ljud har jag hört, innan jag nu läste om det i lokal tidningen.

anledningen till att lagar och regler ej följs tror jag beror på att det inte värkar finnas sanktioner att ta till vid överträdelse.
Ett gott skratt i goda vänners lag förlänger livet

Utloggad Rune Hedberg

 • Medlem i Biodlingsföretagarna
 • Antal inlägg: 977
  • Lillabi
Enda sättet att hålla koll på områden är nog att följa jordbruksverkets hemsida ( länk ovan). Det känns som en omvänd informationsskyldighet. Men det är ju vi som biodlare som drabbas.

Vore roligt att veta om de informerat eventuella permanenta biodlare inom flygområdet.
There is no truth in science. Science moves towards truth but never reach it.