Forum för yrkesbiodling

Biodling => Honung => Ämnet startat av: Jens Larsen skrivet 20 nov 2013, 19:37

Titel: Äkta svensk flytande honung från Gårdshonung
Skrivet av: Jens Larsen skrivet 20 nov 2013, 19:37
På Gårdshonungs hemsida (http://www.gardshonung.se/) ger de en vink om hur de får till en äkta flytande svensk honung med lång hylltid innan den kristalliserar.

http://www.gardshonung.se/sv/produkter.html
"Genom omsorgsfullt arbete och noga utförda analyser har vi valt ut honung som håller sig flytande länge. Honung som går att använda till flytande honung är som regel skogshonung/honungsdagg, men även sensommarhonung kan fungera. Vi har tappat den i en smart squeeze-flaska med snäpplock och ett membran i munstycket som förhindrar att honungen droppar." (min kursivering)

Det är alltså urval vid inköp och sockeranalys (fruktsocker/druvsocker-balans). Listigt, vi noterar... Intressant produkt. Det går alltså utan fusk med extra fruktsocker.
Titel: SV: Äkta svensk flytande honung från Gårdshonung
Skrivet av: Rune Hedberg skrivet 21 nov 2013, 21:00
I Finland saluför de honung från Mjölke ( Mjölkört, Ralarros) som flytande om jag minns rätt. Den skall kunna hålla sig flytande under lång tid.