Forum för yrkesbiodling

Biodling => Allmänt om Biodling => Ämnet startat av: Tomas Jovanovic skrivet 21 mar 2018, 17:19

Titel: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Tomas Jovanovic skrivet 21 mar 2018, 17:19


Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.

Har vi så starka samhälle som vi tror?  Kan drottningar lägga 3000 ägg, och få så starka samhälle som en del säger att dom har 90.000-100,000 bin, Vad säger forskarna?

Fyra Schweiziska forskare: A. Imdorf, M. Rickeli, P.Fluri, L. Gerig (1996-1999)
Dessa forskare har funnit att den genomsnittliga samhällets styrka under sommarmånaderna Maj-Juli är 25,000 till 40,000 bin.

Tysklands forskaren Gerhard Liebig säger genomsnittliga samhällets styrka under sommarmånaderna Maj- Juli  är 30,000 till 40,000 bin.

Hur länge lever våra bin på sommar : ovan nämnda  Schweiziska forskare säger livslängd på bina mellan Maj-Juli är 20 dagar.

Tysklands forskaren Gerhard har har forskat i fyra år, med 100 samhälle årligen, och kom fram att binas livslängd mellan Maj och Juli är  2-3 veckor.

Vad är det som påverkar binas livsläng ? Forskaren ( Kresak, 1973) och (Kulincevic 2005) båda återigen konstaterar: Livslängd beror väldigt mycket på kvalitet ock kvantitet av de mat de har fått som larver.

Forskaren Anna Maurizijo konstaterar att  livslängd förkortas och ambina försvagas kraftigt när de matar många larver,(yngeluppfödning)

Det finns  resultat angående binas livslängd genomförda i  laboratoriet av (Mijanic 2004)

Han matade bin med honung och de levde 21,8 dagar,  bina matade med sockerlösning inverterat med enzymer levde bina 18,4 dagar. Kortaste livslängd hade bina matade med sockerlösning inverterat med syror, de levde endast 12,8 dagar.
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Thomas Henriksson skrivet 21 mar 2018, 19:07
Det är ju skönt att våra bin väldigt sällan läser forskarrapporter........
När du hittat ett tillförlitligt sätt att räkna varje arbetsbi för sig, så är du välkommen till någon av mina bigårdar i juni månad, för att jämföra verkligheten med dina siffror.  ;)
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Tomas Jovanovic skrivet 21 mar 2018, 20:28
Det är ju skönt att våra bin väldigt sällan läser forskarrapporter........
När du hittat ett tillförlitligt sätt att räkna varje arbetsbi för sig, så är du välkommen till någon av mina bigårdar i juni månad, för att jämföra verkligheten med dina siffror.  ;)
Det är sant att bina inte läser forskarrapporter. Det gör  deras ägare!!..

Jag behöver inte hitta tillförlitligt sätt att räkna bina den finns redan. ( och den är enkel och snabb)
Jag rekommenderar att du kontaktar de forskare och diskuterar  med dem inte med Mig. Det är deras siffror inte mina. Och till sist.
Vill Du underminera dessa forskningsresultat med pinsamma metoder! (Strider deras forskningsresultat med din uppfattning?)Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Björn Lagerman skrivet 21 mar 2018, 23:20
Tack Tomas för dina redovisningar om binas liv. Alltid stimulerande med uppgifter som kan fördjupa vår förståelse.
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Thomas Henriksson skrivet 22 mar 2018, 08:27
(Strider deras forskningsresultat med din uppfattning?)

O ja, mycket! Jag vet hur många bin det finns i varje fullt besutten yngellåda/skattlåda. Även om jag inte sysslar med forskning, så besitter jag kunskapen att multiplicera antalet lådor i mina kupor under högsommaren, med antalet bin i varje låda....
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Fabian Lindhe skrivet 22 mar 2018, 09:43
Hej Tomas, tack för svaret i förra frågan, det är ett väldigt intressant ämne och jag är tacksam för att du delger den kunskap du har. Jag tror att man måste ta i beaktande de olika driftsätten som finns i olika länder, tex så är det ju uppenbart att det blir färre bin i ett samhälle med en LN som yngelrum eller tex 3 st  3/4dels langstroth.  Har dina forskare någon idee om bina förhåller sig till tillgängligt yngelytrymme ?
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Tomas Jovanovic skrivet 22 mar 2018, 10:17
(Strider deras forskningsresultat med din uppfattning?)

O ja, mycket! Jag vet hur många bin det finns i varje fullt besutten yngellåda/skattlåda. Även om jag inte sysslar med forskning, så besitter jag kunskapen att multiplicera antalet lådor i mina kupor under högsommaren, med antalet bin i varje låda....
Thomas Henriksson!
Dina enorma kunskaper! beskriver du ibland i dina svar här på Forumet som ”Fingertoppskänsla eller nåt”!!! Är i  total motsats mot känd forskning.

Vi vanliga som är inte så belästa  Följer och förlitar oss på den forskning som finns.
Med detta vill jag ha sagt att det inte finns några som helst grunder för att ifrågasätta forskarnas resultat  i detta sammanhang.
Dina  tyckande och utsagor
som du försöker bygga under med insinuanta och djup ovetenskapliga resonemang, måste ses, som ett mycket klent underlag för att ifrågssätta forskarnas trovärdighet.

Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Thomas Henriksson skrivet 22 mar 2018, 11:25
Det jag försökte peka på är det Fabian tar upp. Nämligen att det är en väldig skillnad på bistyrkan i olika samhällen. Faktorer som spelar in är tex vilken breddgrad bigården finns uppställd, Drottningens egenskaper, dragförhållandena osv.

Att brusa upp med personangrepp och liknande får stå för dig... Men med en enkel överslagsräkning från en jordnära person helt utan forskar-läggning, så kan jag konstatera att den normala bistyrkan i mina samhällen under högsommaren är en helt annan än den som du pekar på.
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Tomas Jovanovic skrivet 22 mar 2018, 14:38
Hej Tomas, tack för svaret i förra frågan, det är ett väldigt intressant ämne och jag är tacksam för att du delger den kunskap du har. Jag tror att man måste ta i beaktande de olika driftsätten som finns i olika länder, tex så är det ju uppenbart att det blir färre bin i ett samhälle med en LN som yngelrum eller tex 3 st  3/4dels langstroth.  Har dina forskare någon idee om bina förhåller sig till tillgängligt yngelytrymme ?

Tack själv Fabian. Det är alldeles korrekt att man måste beakta driftsätten i olika länder. När det gäller tillgängligt utrymme,  finns forskning som är genomförd för ca 100 år sedan. Ju mer utrymme volym mer bin. Jag kommer att redovisa detta när jag får tid?

Ibland spelar ingen roll alls, var och vilken land är forskning genomförd, t.ex. om forskningen bevisar Att drottningens äggstockarna  har 500 parallella små rör, då spelar ingen roll var någonstans drottningen finns, alla har 500? (detta är exempel)

Syftet var att ge en lättillgänglig information och möjlighet till en överblick över  forskningen som finns på området och kan ha  betydelse för biodlaren.
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Thomas Henriksson skrivet 22 mar 2018, 14:41
Syftet var att ge en lättillgänglig information och möjlighet till en överblick över  forskningen som finns på området och kan ha  betydelse för biodlaren.

Vilken betydelse för biodlaren skulle det ha, om denne får information om att i samhällena finns förmodligen färre individer än man vid en specifik tidpunkt tror? Vad skulle påverkas?
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Tomas Jovanovic skrivet 22 mar 2018, 14:48
Syftet var att ge en lättillgänglig information och möjlighet till en överblick över  forskningen som finns på området och kan ha  betydelse för biodlaren.

Vilken betydelse för biodlaren skulle det ha, om denne får information om att i samhällena finns förmodligen färre individer än man vid en specifik tidpunkt tror? Vad skulle påverkas?
[/quote
]Låt våra kollegor avgöra detta.
 Du har fått två svar från Mig det borde räcka.
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Björn Jacobson skrivet 22 mar 2018, 17:51
Thomas H.Håller med Dej att yngelrummets storlek påverkar antalet bin i smh. Med modernare biodling här yngelrummet vuxit.
Har sett biodlingar i Slovenien, där de flesta bina satt på bakladdare
    "     "       "          Spanien med en enda låda, c:a18 stora ramar. Honungen skördades på ytterramarna
Sedan kan birasen påverka. I Tyskland och Schweitz är carnica inte ovanligt.Denna ras är väl inte särskilt birik.
Jag tvivlar också på siffrorna.
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Tomas Jovanovic skrivet 22 mar 2018, 18:52
Thomas H.Håller med Dej att yngelrummets storlek påverkar antalet bin i smh. Med modernare biodling här yngelrummet vuxit.
Har sett biodlingar i Slovenien, där de flesta bina satt på bakladdare
    "     "       "          Spanien med en enda låda, c:a18 stora ramar. Honungen skördades på ytterramarna
Sedan kan birasen påverka. I Tyskland och Schweitz är carnica inte ovanligt.Denna ras är väl inte särskilt birik.
Jag tvivlar också på siffrorna.

Vist är det viktigt, vilken ras bina har, det framgick inte, men det skall jag undersöka så snart jag kan?
Vad anser du i övrigt när det gäller livslängd?
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Björn Jacobson skrivet 23 mar 2018, 10:31
Vad gäller livslängd för arbetsbi har jag inga egna mätningar.
Men vinterbin har jag upplevt, att de sista försvann ung. 15 juni.    Då jag bytte från gula bin till Carnica , var det lätt att se
färgskiftningen  från gult till grått.   
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Tomas Jovanovic skrivet 26 mar 2018, 16:58
         Återkommande vill jag passa på och meddela,  att  det är krainerrasen som ingår i forskningen. Har man t.ex. Italienska rasen, är självklart att bistyrka varierar då,  (och särskilt om man har sin bigård i Italien!)

         Frågan kvarstår. Hur stark  samhälle kan bli, i vår avlånga land? Och vilken roll  har än ung utvald  selekterad drottning ( oavsett rasen.)  Kan hon då lägga oändligt  med ägg? Svaret är Nej!

          Folkkära professor Åke Hansson har skrivit;  Äggen produceras i de två omvänt päronformiga äggstockarna, som vardera består av ca 180 parallella små rör... Vidare skriver han; Under äggläggningens högsäsong kan varje äggrör producera  5 ägg om dygnet, dvs. båda äggstockarna tillsammans ca 2 000 ägg vid maximal  produktion.
(Undertecknad  uppfattar detta som så, att alla drottningar har ca180 parallella små rör oavsett rasen)
          Forskningen angående äggläggning visar att  carnicas genomsnittet ligger under 2 000 ägg om dygnet. Och detta överensstämmer mycket väl, även på mina testsamhällen.

         
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Thomas Henriksson skrivet 26 mar 2018, 17:13
Du vet väl hur många celler det är på en ram av ett specifikt rammått? De första dygnen av augusti månad 2016, så hade jag en Ungdrottning som la 8 hela Lågnormalramar med ägg på knappt 4 dygn. Vilken glädje det är för mig att Hon inte förlitade sig på forskningsresultat....

Danmark lär ha världsrekordet i honungsskörd på ett enda samhälle under en säsong. Det var med en Buckfastdrottning i kupan, och en bit över 300 kg, men jag minns tyvärr inte årtal eller exakta vikten. (det vet säkert någon här på forumet?) Hur många ägg per dygn tror du att den Drottningen la under högsommaren?
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Tomas Jovanovic skrivet 26 mar 2018, 17:29
Du vet väl hur många celler det är på en ram av ett specifikt rammått? De första dygnen av augusti månad 2016, så hade jag en Ungdrottning som la 8 hela Lågnormalramar med ägg på knappt 4 dygn. Vilken glädje det är för mig att Hon inte förlitade sig på forskningsresultat....

Danmark lär ha världsrekordet i honungsskörd på ett enda samhälle under en säsong. Det var med en Buckfastdrottning i kupan, och en bit över 300 kg, men jag minns tyvärr inte årtal eller exakta vikten. (det vet säkert någon här på forumet?) Hur många ägg per dygn tror du att den Drottningen la under högsommaren?
Gratulerar!
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Björn Lagerman skrivet 26 mar 2018, 22:48
Thomas Henriksson, jag tycker det är intressant med information från olika håll men tror dessvärre inte att dina kommentarer uppmuntrar till att folk delar med sig. Det är svårt att se hur dina anekdotiska minnesbilder och påstående skulle utveckla det rubricerade ämnet. Du kanske kan starta en egen tråd. ;)
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Tomas Jovanovic skrivet 28 mar 2018, 14:25
Thomas Henriksson, jag tycker det är intressant med information från olika håll men tror dessvärre inte att dina kommentarer uppmuntrar till att folk delar med sig. Det är svårt att se hur dina anekdotiska minnesbilder och påstående skulle utveckla det rubricerade ämnet. Du kanske kan starta en egen tråd. ;)
Tack Björn, för uppmuntran det uppskattas.
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Thomas Henriksson skrivet 28 mar 2018, 17:54
Thomas Henriksson, jag tycker det är intressant med information från olika håll men tror dessvärre inte att dina kommentarer uppmuntrar till att folk delar med sig. Det är svårt att se hur dina anekdotiska minnesbilder och påstående skulle utveckla det rubricerade ämnet. Du kanske kan starta en egen tråd. ;)
Tack Björn, för uppmuntran det uppskattas.

Att benämna faktiska nedtecknade resultat som "anekdoter" är väl inte uppmuntrande??

Jag tror fortfarande inte att de forskarresultat som du hänvisade till kan gälla samhällen med ordentliga Buckfastdrottningar, och inte här uppe i Skandinavien. Deras äggläggning är väldigt annorlunda, och storleken på samhällena här på våra breddgrader ju är helt annorlunda än nere på kontinenten.
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Björn Lagerman skrivet 28 mar 2018, 22:19
Thomas! Om du har underlag som visar att de Buckfastdrottningar du har erfarenhet av är "annorlunda" vore det absolut intressant att få ta del av sådana jämförelser. Det skulle vara konstruktivt och öka vår förståelse. Kom igen!  :)
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Thomas Henriksson skrivet 29 mar 2018, 17:53
En enkel anteckning:
Tillsatt en inseminerad Drottning 2016 08 01 kl 16. Gett 50/50-lösning. Kontroll 2016 08 05 kl 13. 8st i princip fullspikade ramar.

För mig en fullständigt tillräcklig vet(en)skap om att detta är värt att hålla ögonen på under säsongen 2017...
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Tomas Jovanovic skrivet 09 apr 2018, 20:38
En enkel anteckning:
Tillsatt en inseminerad Drottning 2016 08 01 kl 16. Gett 50/50-lösning. Kontroll 2016 08 05 kl 13. 8st i princip fullspikade ramar.

För mig en fullständigt tillräcklig vet(en)skap om att detta är värt att hålla ögonen på under säsongen 2017...

        Till stöd för  påståenden anges nu både datum, och klockslag. Från torr saklighet övergick till  vinklade redogörelsen. Dina påstående, att din drottningen lägger ca 11.200 ägg/dygn visar en mycket enkel och begränsad, opålitlig underlag. Detta saknar stöd i verifierbar vetenskap.  Du önskar och försöker underminera  korrekt forskning som faktiskt är väl dokumenterat. Undrar bara om det finns krav på saklighet, där han/hon inte låter sig styras av sin egen världsbild eller egna fördomar om tingens ordning?

        Normalt sett har jag inget tid att åtaga mig demonteringar som detta, men jag känner mig här tvungen att göra det eftersom jag till skillnad från T. Henriksson tror både på forskning och på det som finns mellan två pärmar, och kan mätas-vägas.

        Jag skall försöka göra en matematisk korrekt summering,av hans skröna, en LN ram har ca 5,600 arbetsceller x 8 = 44.800 ägg på fyra dygn. Alltså T. Henriksson drottning la ca 11,200 ägg/dygn, På en enda månad  lägger hans drottning. Ca 336,000 ägg. Allt detta händer år 2016 i augusti i slutet av säsongen? Kan man tänka sig astronomisk samhälle med ca 336,000 bin som blev vinterbin bara i augusti?
        Hur gick det på våren 2017 då bisamhällets utveckling kulminerar? Anges inte?  Man kan förvänta sig  att hon klarade kanske minst de dubbla 16 LN ramar Dvs.  89,600 ägg på bara fyra dygn...?
 
        Vad är syfte med dessa felaktigheter och osanningar, det är bara T Henriksson  som vet?  Var gränsen mellan dumhet och systematisk  underminering  av forskning går vet jag inte?

        Senaste SBR bok skriver författarna på sidan 142-143; En ung drottning kan under bästa äggläggningsperioden (maj Juli) under gynnsamma förhållanden lägga ca 2 – 3000 ägg om dagen, vidare skriver de, under en säsong 150,000 ägg.

        Frågan är vill vi bemöta eller förtiga  ”trams!”    Finns det krav på  korrekt information ”yrkesstolthet”. Skall man förtiga genom att inte argumentera. Vi har självfallet ett moralisk ansvar gentemot de unga biodlare som efter den första eller andra sommarens  umgänge med bin, söker fördjupade information  och svar på sina frågor, de tvingas lösa  trams och skrönor? (11,200 ägg/dygn)
        Är detta gedigen faktabaserad kunskap från en erfaren biodlare?

        For man inte ens nämna forskning och en hel del litteratur som finns på området, som pekar direkt i motsatt  riktning
        Jag kan till sist utan att överdriva säga; att  med hittills tillgängliga uppgifter är alldeles uppenbart, att  drottningen ej kan lägga 11,000/dygn.


Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Thomas Henriksson skrivet 09 apr 2018, 21:05
är du välkommen till någon av mina bigårdar i juni månad, för att jämföra verkligheten med dina siffror.  ;)
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Björn Lagerman skrivet 09 apr 2018, 23:15
TJ tack för dina ansträngningar att med enkla beräkningar visa på vad som är rimligt.
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Daniel Isaksen skrivet 12 apr 2018, 23:06
Mitt första inlägg eftersom jag inte kan stilla nyfikenheten på något annat sätt.
Forskaren Anna Maurizijo konstaterar att  livslängd förkortas och ambina försvagas kraftigt när de matar många larver,(yngeluppfödning)
Hypotetiskt skulle det vara möjligt för ett smh att ta hand om en tillsatt rekorderlig drottning som är kraftigt äggläggande när dom inte är förberedda?
Känns spontant att jag som biodlare skulle kunna ställa till det rätt ordentligt?

Ska väl tillägga att jag tillhör kategorin av nyblivna biodlare som söker fördjupad kunskap, Därför uppskattar jag att någon vill presentera vad forskare har för teser och speciellt hur dom kommit fram till det.

Jag hoppas att TJ fortsätter med presentationer och uträkningar som jag kan förstå. ;)
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Tomas Jovanovic skrivet 17 apr 2018, 21:47
Mitt första inlägg eftersom jag inte kan stilla nyfikenheten på något annat sätt.
Forskaren Anna Maurizijo konstaterar att  livslängd förkortas och ambina försvagas kraftigt när de matar många larver,(yngeluppfödning)
Hypotetiskt skulle det vara möjligt för ett smh att ta hand om en tillsatt rekorderlig drottning som är kraftigt äggläggande när dom inte är förberedda?
Känns spontant att jag som biodlare skulle kunna ställa till det rätt ordentligt?

Ska väl tillägga att jag tillhör kategorin av nyblivna biodlare som söker fördjupad kunskap, Därför uppskattar jag att någon vill presentera vad forskare har för teser och speciellt hur dom kommit fram till det.

Jag hoppas att TJ fortsätter med presentationer och uträkningar som jag kan förstå. ;)
 
        Hej Daniel och tack för din fråga.
Forskningen inom biodling pågår, kompletteras och ändras ständigt, förhoppningsvis hjälper dessa upptäckter,  oss  att  sköta  bin utan att ställa till  allt för mycket skada för dem.  Så att de blir till gagn och nytta för båda parter.
 
         Ung fruktbar drottning vill vi gärna ha.
Oavsett  drottningens äggläggande förmåga kan hon ej lägga mer ägg en samhällets bistyrka förmår klara av?

        Binas livslängd påverkas av många faktorer, men i första hand av kvalitet och kvantitet fodersaft de får som larver. (Anna Maurizio år 1955). Även  min vän professor Kulincevic 2005 ( State University of Columbus, Ohio,USA.)
       Många arbetsuppgifter påverkar deras  livslängd, som t.ex. bearbetning av sockerlösning, yngeluppfödning mm. Enkelt uttryckssätt;  Allt som försvagar bina, förkortar livslängd!

 Lycka till.
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Thomas Henriksson skrivet 18 apr 2018, 17:38
Oavsett  drottningens äggläggande förmåga kan hon ej lägga mer ägg en samhällets bistyrka förmår klara av?

Jag har mer än en gång råkat ut för att arbetsbin städar ut nylagda ägg ur kupan. Till exempel då en produktiv ungdrottning tillsatts i en relativt svag avläggare. Så jodå, hon lägger ibland fler ägg än arbetsbina förmår ta hand om, speciellt då hon är ung och grön.
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Tomas Jovanovic skrivet 18 apr 2018, 20:44
Oavsett  drottningens äggläggande förmåga kan hon ej lägga mer ägg en samhällets bistyrka förmår klara av?

Jag har mer än en gång råkat ut för att arbetsbin städar ut nylagda ägg ur kupan. Till exempel då en produktiv ungdrottning tillsatts i en relativt svag avläggare. Så jodå, hon lägger ibland fler ägg än arbetsbina förmår ta hand om, speciellt då hon är ung och grön.
 
 
Ännu en Gallimatias från dig. Ja du T. Henriksson. Det kanske beror på att dina drottningar lägger över 11,000 ägg/dag.
Jag har förstått att det finns gott om frisinne och humor bakom denna inlägg.

Tänk vilken gyllene tillfälle för dig  starta en egen tråd. Du gillar rövarhistorier.
 
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Björn Jacobson skrivet 20 apr 2018, 09:20
Ja,då. smh. kan inte ta hand om mer ägg än smh. har bin till. Detta finner jag självklart.
F.ö. finner jag forumet för bra för att tåla personliga påhopp.Anser att TJ skall hålla sin aggreationer för sig själv.
Anser även att TH har mycket god erfarenheti biodling.
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Tomas Jovanovic skrivet 26 apr 2018, 21:24
Ja,då. smh. kan inte ta hand om mer ägg än smh. har bin till. Detta finner jag självklart.
F.ö. finner jag forumet för bra för att tåla personliga påhopp.Anser att TJ skall hålla sin aggreationer för sig själv.
Anser även att TH har mycket god erfarenheti biodling.
     Tack Björn för försöket att mäkla fred, då får du jobba dubbla skift! Och tack för (diagnosen) Det uppskattas. Hoppas att du har objektiva fynd, och har läst alla inlägg både här och på SBR,s  forum, som har inkommit av den aktuella kollegan.

        Tyvärr  detta är bara ett exempel på onödig eskalerade ovetenskaplig debatt. Det var inte jag som började. Jag upplevde ofta att manen låg i bakhåll, för  på SBR,s forum tog det honom exakt sju minuter att underminera min inlägg med ej korrekta påstående.
Olika åsikter måste få framföras under  värdiga former, inga skrönor och osanningar för min del.
        Jag  föredrar alltid  civiliserad, schysst och korrekt debatt. Det är viktigt att skapa en trevlig och tillåtande atmosfär.
        Jag är både medveten, ödmjuk, lyhörd inför de många olika åsikter, och sätt, som biodlingen kan innebära och bedrivas på.

        Jag vet inte,  hur kan man få till stånd dialog, som kan leda till förståelse. När man blir medvetet motarbetad. Gång på gång upprepas i hans inlägg, osanningar, påstående och trams.
        Jag tycker att  han var sarkastisk.  Hans  inlägg  var negativt laddade,  inte inbjudande, till korrekt debatt.  Det råder en ologisk ordning kunskapsmässig, sovel i teorin som i praktiken . Detta utgör sällan en grund för konstruktiv dialog.
        Jag upplever och tolkar alla hans inlägg, i den här tråden som arroganta och respektlösa. Som har haft en enda avsikt, att på vaga grunder underminera min trovärdighet. Det är OSCHYSST spel och hård slag under bältet. När  man utsatt för för aggression då svarar man med samma mynt.
 
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Elin Andersson skrivet 27 apr 2018, 10:17
Hej!
Jag vill påminna er om att ni gärna får diskutera biodlingsrelaterade frågor här på forumet, men tänk på hur ni uttalar er om varandra.
Trevlig helg!
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Björn Jacobson skrivet 27 apr 2018, 14:38
TJ, Du har helt fel inställning för att kunna mäkla fred. Båda sidor måste ge och taga
.Du skulle undviket mycket split genam att i Ditt första inlägg omtalat att forskningen gällde Carnica.
Först efter mitt inlägg den 22 mars medger Du att det gällde Carnica Och hur många inlägg finns det innan ?
Jag själv och troligen de flesta läsarna jämförde Dina resultat med deras egna erfarenheter.De flesta bikuporna i Sverige är ju gula bin
eller Buckfast,. Carnica är ej så utbred, särskilt bland större biodlare.
 Har själv erfarenhet av  Gula, Carnica och Buckfast. Det är en stor skillnad mellan omnämda raser och även inom raserna, särsilt den senare eftersom det är ett blandbi.
Vet ej hur många "biår"( smh x år) Du har , men jag är övertygad att TH har många.
Vi skall vara tacksamma att han skriver och delger sina åsikter, som i de flesta fall stämmer med mina.
Titel: SV: Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.
Skrivet av: Tomas Jovanovic skrivet 03 maj 2018, 19:27
TJ, Du har helt fel inställning för att kunna mäkla fred. Båda sidor måste ge och taga
.Du skulle undviket mycket split genam att i Ditt första inlägg omtalat att forskningen gällde Carnica.
Först efter mitt inlägg den 22 mars medger Du att det gällde Carnica Och hur många inlägg finns det innan ?
Jag själv och troligen de flesta läsarna jämförde Dina resultat med deras egna erfarenheter.De flesta bikuporna i Sverige är ju gula bin
eller Buckfast,. Carnica är ej så utbred, särskilt bland större biodlare.
 Har själv erfarenhet av  Gula, Carnica och Buckfast. Det är en stor skillnad mellan omnämda raser och även inom raserna, särsilt den senare eftersom det är ett blandbi.
Vet ej hur många "biår"( smh x år) Du har , men jag är övertygad att TH har många.
Vi skall vara tacksamma att han skriver och delger sina åsikter, som i de flesta fall stämmer med mina.
Jag uppskattar självständig och opartisk inlägg.  Oavsett vilken sida av dispyten man önskar och befinner sig på. För mig är det av yttersta vikt  att man är korrekt och objektiv.
        Mitt brott är ett stort.  Jag erkänner. Jag visste inte att det det gällde carnica?
Ärligt talat så förstår jag inte, vad skulle de påverka? Skulle hans drottning lägga mer en åtta LN ramar på fyra/dag?  Eller mindre om han visste vilken art det gällde?