Biodling > Honung

Netflix dokumetär om bla honungsfusk

(1/1)

Fabian Lindhe:
Serien heter Rotten och första avsnittet handlar om biodling och honungsfusk, inte så mycket nytt men det var en intressant siffra  att 85-90% av honungen en stor honungsimportör i us sålde var det något fuffens med  enl fd anställd.

Torbjörn Jacobson:
Också intressant att man tog upp förträfflighet med NMR tester som sågades av Anders Lindahal fullständigt oemtsag i Gadden
samt konstaterandet att Kina honung = Fuskhonung

Navigering

[0] Meddelandeindex

Gå till fullversion