Nyliga inlägg

Sidor: 1 ... 8 9 [10]
91
Säljes / Övervintrade starka Buckfastavläggare säljes.
« Senaste inlägg av Thomas Henriksson skrivet 01 mar 2021, 11:19 »
Övervintrade starka Buckfastavläggare säljes. Avläggarna är på 6 ramar Lågnormal, med F1 Buckfastdrottning från 2020. Drottningarnas avkomma är fromma och produktiva arbetsbin, som har god städförmåga och lägsta möjliga svärmvilja.

Avläggarna levereras i en komplett engångskupa av wellplast utan extra kostnad. Detta innebär att kunden sedan i lugn och ro kan flytta över ramar och bin till egna kupor hos sig. Lådan har plats för ett paket foderdeg ovanpå ramarna vid behov, och den sorteras som plastavfall i återvinningen.

Priset är 3 200:- exklusive moms per övervintrad avläggare.

Boka Era avläggare genom ett mail till thn.bisyssla@gmail.com Först till kvarn....
www.THnBisyssla.se
92
Säljes / Övervintrade F1 Buckfastdrottningar med garanti säljes.
« Senaste inlägg av Thomas Henriksson skrivet 01 mar 2021, 11:18 »
Övervintrade friparade F1 Buckfastdrottningar med garanti, från 2020, efter utvalt Avelsmaterial. Leverans från och med slutet av mars månad med reservation för väderleken.

Avkomman är fromma och produktiva arbetsbin, som har god städförmåga och lägsta möjliga svärmvilja.

Vi levererar drottningar till zon i Sverige där förekomst av varroakvalster redan är påvisad. Levereras via Postnord om inget annat avtalas.
Priset är 920 exklusive moms per övervintrad drottning.

Boka Era drottningar genom ett mail till thn.bisyssla@gmail.com Först till kvarn....
www.THnBisyssla.se
93
Personal och tjänster / Intresseförfrågan - start av biodling i Etiopien
« Senaste inlägg av Marie Backman skrivet 26 feb 2021, 14:06 »
BF har blivit kontaktade via mail av Qalinle angående start av biodling i Etiopien - är det av intresse så kontakta Qalinle direkt.

10 feb. 2021 kl. 09:23 skrev Qalinle Dayib <qalinle@hotmail.com>:

Hej!
Anledningen jag skriver till är att vi är funderar på att starta biodlingsverksamhet i Etiopien.
Jag undrar om ni känner till någon av era medlemmar som skulle kunna intressera detta?

Ha fin en dag.

Qalinle Dayib
Tfn: 0760607544
qalinle@hotmail.com
94
Personal och tjänster / Arbetskraft säsongen 2021 - Dimitriy har mailat BF
« Senaste inlägg av Marie Backman skrivet 26 feb 2021, 12:25 »
Hej and. I am new to Sweden, but I hope for a long time and forever, and I want to connect my main activity with the development and care of bees.

I have experience in beekeeping and manufacturing. I don't know Swedish , but I want to learn it. I need a person who will invite me to work, and I will be a responsible employee and assistant in all matters. I have an idea to open a service "sleep on bees" ( a very useful procedure for those who are overworked as a result of work), I have a recipe based on wax for the treatment of certain diseases in humans, cows and goats.

Together with you, I could create a small production of wax from wax on the basis of the workplace, there are other thoughts about what to do in the winter.
I will wait for an invitation by
phone +46727853029 or by email:
drybancev335@gmail.com
95
Säljes / Förfrågan om grossist/producent av propolisprodukter i Sverige
« Senaste inlägg av Marie Backman skrivet 26 feb 2021, 11:29 »
Mail med förfrågan kom till BF 210225 - hör av dig direkt till Patricia om det är av intresse:

Hej,
Kom över er hemsida och tänker att ni kanske kan hjälpa mig.
Jag söker en grossist i Sverige som tillverkar produkter som innehåller propolis.

Hör gärna av er om ni kan rekommendera någon.

Stort tack och önskar er en fin dag!
Patricia Gabay
070 7575298 
patricia.gabay@kebni.com
96
Köpes / Samhällen
« Senaste inlägg av Alexander Stalin skrivet 26 feb 2021, 08:01 »
Söker Buckfastsamhällen i 1/1 alt. 3/4 Langstroth. Gärna Mälardalen men kan åka en bit för rätt affär.
alexandererikstalin@gmail.com 070-7213535

Mvh Alex
97
Allmänt om Biodling / Baslinjebi-21, ny undersökning från SLU och SVA
« Senaste inlägg av Kommunikatör skrivet 25 feb 2021, 10:45 »
SLU (Statens lantbruksuniversitet) och SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) behöver din hjälp!
Vilka bisjukdomar finns i Sverige och i vilka områden. För att få reda på det kommer SLU och SVA att kontakta ett antal slumpvis utvalda biodlare. Ditt namn kan finnas på listan.
Här kommer mer information om Baslinjebi-21:
Sjukdomar hos honungsbin; en uppföljande baslinjestudie
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fått medel från Jordbruksverket för att undersöka förekomst i Sverige av flera viktiga sjukdomsalstrare. Amerikansk och europeisk yngelröta, trakékvalster, varroakvalster och de med varroakvalstret sammankopplade virusinfektionerna Deformed wing virus (DWV) och Acute bee paralysis virus (ABPV) ingår alla i undersökningen som går under namnet ”Baslinjebi-21”. Det är en uppföljande studie av den studie som gjordes 2016, ”Baslinjebi-16”. Målet med dessa undersökningar är att följa den geografiska spridningen av nämnda sjukdomsalstrare i landet och att samla in baslinjedata som kan användas för jämförelse i framtida studier. Kunskapen kan också användas som bas för bättre riskbedömningar och som underlag inför eventuella framtida förändringar av övervakning och kontrollåtgärder avseende sjukdomar och parasiter hos honungsbin. Enligt Sveriges nationella övervakningsplan, NÖP, planeras liknande undersökningar att upprepas med 5 års mellanrum.
Totalt kommer 385 bigårdar, fördelade över hela landet, slumpmässigt väljas ut. De biodlare vars bigårdar valts ut kommer kontaktas och om de är villiga att delta kommer de få bisamhällen i en eller flera av sina bigårdar provtagna. Proven kommer att bestå av cirka 300 vuxna bin per bisamhälle. Provtagningen kommer göras av bitillsynsmän, och analys av proverna utföras på det nationella referenslaboratorium för bihälsa vid SLU i Uppsala. Vid slutet av projektet (kring årsskiftet 2021/2022) kommer resultaten att sammanställas och samtliga deltagare få ett personligt svarsbrev.

Länk till sammanfattning av baslinjebi-16 på Jordbruksverkets hemsida
https://djur.jordbruksverket.se/download/18.6122c45c16977ed05784c9ca/1552573041815/Baslinjestudie%20honungsbin.pdf

Resultat från baslinjebi-16 finns också i ett kapitel i Surveillancerapporten 2017
https://www.sva.se/media/r5bpkue0/surveillance-2017.pdf

Länk till den nationella övervakningsplanen, NÖP
https://djur.jordbruksverket.se/download/18.76471f17172dad2e303b7d57/1592986271936/Beslut-nationell-overvakningsplan-2021-2023-17-juni.pdf

98
Honung / SV: Förfalskad honung säljs i våra matbutiker
« Senaste inlägg av Björn Lagerman skrivet 11 feb 2021, 23:40 »
Tack Fabian Lindhe  och honungsringen för utmärkt arbete.
100
Tack Thomas! Från propagandan http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/framjande-av-vindkraft/fragor-och-svar_nationell-vindstrategi_2020-09-28_ta.pdf kan man ta del av att satsningen på 100 TWh el från vindkraft kommer innebära mellan 20 000 - 2 300 st vkv beroende på storleken från 2 MW -12 MW från de riktigt stora monstren med höjd upp mot 300 m. Bladen 105 m.
Vi har 4 kärnkraftverk kvar och att ersätta dom skulle kräva 4 ' 15 000 = 60 000 vindkraftverk. Är det någon som tror att miljöpartiet inte kommer fortsätta driva fram nya skatter på termisk effekt från kärnkraft?
Angående varifrån vi ska få energin nämnde jag det i inlägget ovan "Sverige har unika förutsättningar att skapa hållbara energisystem baserade på vattenkraft, biomassa från skogen, en mindre del från solenergi samt vår teknologiska nivå som kan bidra till utvecklingen av bridreaktorer. Att elektrifiera transportsektorn är inte rätt väg när vi har alternativet metanol."
Politikerna misslyckades med dieselsatsningen, misslyckades med etanolsatsningen och kommer misslyckas med elfordonssatsningen. Vi kommer slösa bort gigantiska resurser på infrastruktur som förstör vår natur för generationer framåt samtidigt som vi förstör hållbara elsystem som konkureras ut genom politisk manipulation. Bedrövligt är vad det är. Importera kolbaserad el är precis vad vindkraften tvingar fram. Man kan följa hur energin flödar mellan alla länder runt Östersjön i realtid här. https://www.svk.se/drift-av-transmissionsnatet/kontrollrummet/ Just nu exporterar vi el motsvarande från 1 000 vkv.
För biodlingen skulle snabbare omloppstider i skogen för produktion av biomassa öppna upp landskap och ge mer dragmöjligheter.

Sidor: 1 ... 8 9 [10]