Biodling > Allmänt om Biodling

Avläggare och utbyggt vax

(1/2) > >>

Sophie Seger:
Hej!

Jag tänkte försöka nyttja expertisen och all erfarenhet som rör sig här.

Vi kommer nästa år att göra, för oss, många avläggare och en bristvara såhär i början är ramar med utbyggt vax. Det jag vill höra mig för om är era erfarenheter av hur lite utbyggt vax ni gett era avläggare men ändå fått lyckad tillväxt och övervintring. Med utbyggt menar jag tomma, utbyggda ramar utan vare sig mat eller yngel. Skriv gärna vad ni har för ramformat så att det går att sätta i relation till varandra.

Vi har exempelvis 3/4 Langstroth och har gett våra 8-10 ramar utbyggt vax fördelat på två lådor, utöver mat/ yngel.
Hur några skulle ni våga ge?

Thomas Henriksson:
Hej.

Utan att veta var i landet dina bin befinner sig, dvs klimat och förutsättningar osv, så vill jag ge dig ett råd som jag brukar ge till nybörjare med mer eller mindre ständig brist på utbyggt vax:

Bifor kostar ungefär en tiondel av vad honung i bulk kostar per kg. Till våren, ett par veckor innan draget drar igång på allvar, så ger du samhällena vaxmellanväggar och Bifor, massor med Bifor. Lagom till draget så skattar du sedan bort allt och slungar ur all inlagrad Bifor ur ramarna.

På sensommaren går det alldeles utmärkt att blanda urslungad Bifor med vatten till drivfoder, s.k. 50/50-lösning. Inga problem med jäsning trots att jag inte tillsätter ättika, men vet de som gör det om det ska lagras några månader.

För rättvisans skull bör jag tillägga att det går säkert lika bra med andra fabrikat än Bifor, eller med egenblandad sockerlösning till att bygga ut vaxmellanväggar.

Björn Jacobson:
Ett enkelt sätt är att vid invintringen ge 10 kakmellanväggar som översta lådan. inga utbyggda.

Sophie Seger:
Vi håller till i Östergötland, södra delarna, hyfsat blandat på skog och beteshagar/ vall.

Thomas: Det är ju en variant. Öppen fodring, foderlådor, flusterfodrare, något tanke om vad som fungerar bäst? Eller är det kvitt samma bara de kan få tag i biforen hyfsat snabbt?

Björn: Vi gjorde så förra året med de som var det årets avläggare och det blev någon ram utbyggd, de stod på två 3/4 lådor innan och fick en låda med kakmellanväggar ovanpå när vi invintrade, foderlåda överst. Det kanske fungerar bättre på produktionssamhällen? Eller så var det bara ett fall av dålig timing/ lata bin/ dålig biodlare.

Lasse Rosenquist:
Jag gör som Björn vid invintring, låter de bygga ut mellanväggar.
Kan misslyckas om man har för lite bi i förhållandet till ramantal

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

Gå till fullversion