Författare Ämne: Skriv motion till LRF om att de skall arbeta för biodlingen/pollineringen  (läst 70 gånger)

Utloggad Yngve Kihlberg

  • Medlem i Biodlingsföretagarna
  • Antal inlägg: 586
Nu i november är det årsmötestider på LRFs lokalavdelningar
Du som är medlem i LRF kan lämna in en motion till årsmötet.
Jag har lämnat in en motion i min lokalavdelning som alla gärna får kopiera. Med motioner som kommer till riksförbundsstämman kan vi "tvinga" LRF att aktivt arbeta för biodlingsnäringen. Kommer det från många håll och dessutom antas på stämman blir effekten kraftig.
SKRIV MOTIONER!

Motion angående hotad yrkesbiodling och pollinering inom växtodlingen
Yngve Kihlberg, medlem i Getinge-Steninge LRF (Byt ut till ditt namn och din lokalavdelning)

Många av våra lantbruksgrödor är starkt beroende av pollinerande insekter för att ge skörd och ofta påverkas både skördens storlek och kvalitet genom mer eller mindre effektiv pollinering.
Jordbruksverket uppskattade 2020 i rapporten ” Det ekonomiska värdet av honungsbin i Sverige”
värdet av honungsbinas pollinering inom den svenska växtodlingen upp till 640 miljoner kronor årligen vilket idag troligen ligger betydligt högre.

Av de pollinerande insekterna dominerar betydelsen genom honungsbin eftersom numerären är så mycket större hos honungsbin än de vilda pollinatörerna, humlor solitärbin fjärilar etc.

Pollineringen genom bin sker till stor del via den yrkesmässiga delen av biodlingen. Yrkesbiodlarna är genom sin stora produktionsvolym av honung beroende av en uppköpande handel för bulkhonung.

I dagsläget hotas den yrkesmässiga biodlingen av ett okontrollerat inflöde av importhonung till extremt låga priser som är omöjliga att konkurrera med. Det handlar om honung som egentligen inte är honung, honung blandad med syntetiskt tillverkade ”honungsprodukter”, till extremt låga priser som lurar kontrollsystemen. EU-kommissionen publicerade våren 2023 en rapport som visar att 46% av importen av honung till EU inte uppfyller honungsdirektivet, dvs regelverket för vad som får kallas honung och är därmed falsk.

Det ekonomiska läget allmänt gör att livsmedelshandeln försöker pressa sina inköpspriser för att sänka matpriserna till konsumenterna och detta har öppnat upp för ett kraftigt ökat inflöde av ”lågpris-honung” till Sverige. Resultatet blir att de svenska aktörerna på marknaden pressas och tappar både försäljning och pris. En konkurrens som hade varit OK om det varit ”äkta” vara som importerats men fuskhonung flödar in på olika sätt i brist på fungerande kontrollsystem. För biodlingen har möjligheten att avsätta honung i bulk minskat radikalt och dessutom, om man lyckas sälja, till priser som ligger på en nivå som inte är ekonomiskt hållbar.

Många yrkesbiodlare minskar nu sin verksamhet och andra tvingas lägga ner av ekonomiska skäl. En minskad biodling i Sverige orsakar inte bara minskad produktion av svensk honung utan kommer även att slå på växtodlingen genom en minskad pollinering.

Åtgärder krävs omgående för en överlevnad av yrkesbiodlingen och en fortsatt fungerande pollinering av svenska lantbruksgrödor!

Yrkande:
•   LRF skall aktivt arbeta för en ökad importkontroll av honung så att inflödet av falsk honung minimeras.
•   LRF skall aktivt arbeta för att befintliga analysmetoder som kan avslöja honungsfusket valideras och tas i bruk av myndigheter.
•   LRF skall aktivt arbeta för att ursprungsmärkningen av honung i Sverige skärps så att konsumenten kan göra ett aktivt val.
•   Motionen skall skickas vidare till Riksförbundsstämman