Nyliga inlägg

Sidor: 1 ... 8 9 [10]
91
Köpes / Samhällen
« Senaste inlägg av Alexander Stalin skrivet 26 feb 2021, 08:01 »
Söker Buckfastsamhällen i 1/1 alt. 3/4 Langstroth. Gärna Mälardalen men kan åka en bit för rätt affär.
alexandererikstalin@gmail.com 070-7213535

Mvh Alex
92
Allmänt om Biodling / Baslinjebi-21, ny undersökning från SLU och SVA
« Senaste inlägg av Kommunikatör skrivet 25 feb 2021, 10:45 »
SLU (Statens lantbruksuniversitet) och SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) behöver din hjälp!
Vilka bisjukdomar finns i Sverige och i vilka områden. För att få reda på det kommer SLU och SVA att kontakta ett antal slumpvis utvalda biodlare. Ditt namn kan finnas på listan.
Här kommer mer information om Baslinjebi-21:
Sjukdomar hos honungsbin; en uppföljande baslinjestudie
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fått medel från Jordbruksverket för att undersöka förekomst i Sverige av flera viktiga sjukdomsalstrare. Amerikansk och europeisk yngelröta, trakékvalster, varroakvalster och de med varroakvalstret sammankopplade virusinfektionerna Deformed wing virus (DWV) och Acute bee paralysis virus (ABPV) ingår alla i undersökningen som går under namnet ”Baslinjebi-21”. Det är en uppföljande studie av den studie som gjordes 2016, ”Baslinjebi-16”. Målet med dessa undersökningar är att följa den geografiska spridningen av nämnda sjukdomsalstrare i landet och att samla in baslinjedata som kan användas för jämförelse i framtida studier. Kunskapen kan också användas som bas för bättre riskbedömningar och som underlag inför eventuella framtida förändringar av övervakning och kontrollåtgärder avseende sjukdomar och parasiter hos honungsbin. Enligt Sveriges nationella övervakningsplan, NÖP, planeras liknande undersökningar att upprepas med 5 års mellanrum.
Totalt kommer 385 bigårdar, fördelade över hela landet, slumpmässigt väljas ut. De biodlare vars bigårdar valts ut kommer kontaktas och om de är villiga att delta kommer de få bisamhällen i en eller flera av sina bigårdar provtagna. Proven kommer att bestå av cirka 300 vuxna bin per bisamhälle. Provtagningen kommer göras av bitillsynsmän, och analys av proverna utföras på det nationella referenslaboratorium för bihälsa vid SLU i Uppsala. Vid slutet av projektet (kring årsskiftet 2021/2022) kommer resultaten att sammanställas och samtliga deltagare få ett personligt svarsbrev.

Länk till sammanfattning av baslinjebi-16 på Jordbruksverkets hemsida
https://djur.jordbruksverket.se/download/18.6122c45c16977ed05784c9ca/1552573041815/Baslinjestudie%20honungsbin.pdf

Resultat från baslinjebi-16 finns också i ett kapitel i Surveillancerapporten 2017
https://www.sva.se/media/r5bpkue0/surveillance-2017.pdf

Länk till den nationella övervakningsplanen, NÖP
https://djur.jordbruksverket.se/download/18.76471f17172dad2e303b7d57/1592986271936/Beslut-nationell-overvakningsplan-2021-2023-17-juni.pdf

93
Honung / SV: Förfalskad honung säljs i våra matbutiker
« Senaste inlägg av Björn Lagerman skrivet 11 feb 2021, 23:40 »
Tack Fabian Lindhe  och honungsringen för utmärkt arbete.
95
Tack Thomas! Från propagandan http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/framjande-av-vindkraft/fragor-och-svar_nationell-vindstrategi_2020-09-28_ta.pdf kan man ta del av att satsningen på 100 TWh el från vindkraft kommer innebära mellan 20 000 - 2 300 st vkv beroende på storleken från 2 MW -12 MW från de riktigt stora monstren med höjd upp mot 300 m. Bladen 105 m.
Vi har 4 kärnkraftverk kvar och att ersätta dom skulle kräva 4 ' 15 000 = 60 000 vindkraftverk. Är det någon som tror att miljöpartiet inte kommer fortsätta driva fram nya skatter på termisk effekt från kärnkraft?
Angående varifrån vi ska få energin nämnde jag det i inlägget ovan "Sverige har unika förutsättningar att skapa hållbara energisystem baserade på vattenkraft, biomassa från skogen, en mindre del från solenergi samt vår teknologiska nivå som kan bidra till utvecklingen av bridreaktorer. Att elektrifiera transportsektorn är inte rätt väg när vi har alternativet metanol."
Politikerna misslyckades med dieselsatsningen, misslyckades med etanolsatsningen och kommer misslyckas med elfordonssatsningen. Vi kommer slösa bort gigantiska resurser på infrastruktur som förstör vår natur för generationer framåt samtidigt som vi förstör hållbara elsystem som konkureras ut genom politisk manipulation. Bedrövligt är vad det är. Importera kolbaserad el är precis vad vindkraften tvingar fram. Man kan följa hur energin flödar mellan alla länder runt Östersjön i realtid här. https://www.svk.se/drift-av-transmissionsnatet/kontrollrummet/ Just nu exporterar vi el motsvarande från 1 000 vkv.
För biodlingen skulle snabbare omloppstider i skogen för produktion av biomassa öppna upp landskap och ge mer dragmöjligheter.

96
Björn L. I ditt allra första inlägg angav du en länk som säger att det skall byggas 11 stycken vindkraftverk som oroar dig. Elva stycken.

I ett inlägg i den andra tråden som du startat med samma rubrik (?) som denna tråden anger du att det rör sig om 10 000 styck. Tiotusen vindkraftverk.

Nu anger du att det rör sig om 100 000 vindkraftverk  Hundra tusen stycken.

Vill du att de som läser dina inlägg skall ta det du skriver som ett enda gigantiskt skämt??

Idag har Sverige 4 363 stycken aktiva vindkraftverk. Fyratusentrehundrasextiotre stycken. Vad skall landet ha ytterligare 95 000 stycken vindkraftverk till tror du? Som bekant finns det en majoritet av Sveriges riksdag som vill forska kring fjärde generationens kärnkraft - men två så kallade "miljöpartier" som drivit fram de flesta av de vindkraftverk vi har idag. Problemet som de nu börjar bli varse är att när det blåser exporterar vi den ström dessa genererar, när det sedan istället är kallt och effektbrist så räcker inte vindkraften till för underskottet i söder. När det är jättekallt och vindstilla råkar det samtidigt vara mörkt över solcellsanläggningarna har något ljushuvud räknat ut häromdagen.....  ;)

Vi är nog många som läst dina allt starkare inlägg här som stilla undrar vad du vill ha för energikällor i Sverige egentligen? Eller vill du att vi importerar all el från länder med kol och oljeverk? Att du är emot vindel begriper nog alla vid det här laget - men vad vill du ha istället?
97
Dan. För någon tid sedan hade jag väl ungefär din inställning till vindkraft. Tyckte det såg lite trevligt ut med de 100 m höga vkv utanför Örebro, vid köpcentrum där. Med ny kunskap har jag dock ändrat åsikt. Att exploatera i princip hela sveriges yta med tiotusentals om inte hundra tusentals vindturbiner, 200-300 meter höga. Tio gånger högre än skogen, kommer förändra vårt landskap totalt. Från tystnad och mörker till ett ständigt brummande som kan uppfattas från flera mil och rött och blixtrande vitt varningsljus som lyser upp natthimlen. Synligt från upp till 8 mils avstånd. Ett kraftverk var 3e km.Utsläpp av mikroplaster ca 1 g/m2/år som läcker kvicksilver, bly, arsenik kommer att hamna i vattensystemen i de filtrerande organismerna, i fiskarna, i nektarn i pollenet. Vi vet hur ämnen anrikas i ekosystemen. Mekanismerna är kartlagd och välkända. Vi får redan i oss ca 5g/mikroplaster per vecka. Lokala klimatet bakom vkv värms 0,5 - 1 grad och torkar ut jordarna. Flygande fän som insekter, fladdermöss och fåglar dödas av turbinbladen som har en periferihastighet över 300 km/tim.
60 ton epoxiplast/vkv kan inte återvinnas utan måste grävas ner i deponi. Varje 10 000 vkv är alltså lika med 600 000 ton glasfiberarmerad fossilbaserad plast. 100 tusen turbiner är alltså 6 miljoner ton som ska dumpas någonstans.Då återstår fundamenten som inte heller kan återvinnas. Ett fundament består av 1 000 ton betong och armeringsjärn. 100 000 000 ton, hundra miljoner ton som ingen tänker ta ansvar för. Att få dessa mängder på plats har också sina konsekvenser. Det behövs ungefär 250 tunga transporter för att uppföra ett vkv. 25 000 000. Tjugofem miljoner lastbilstransporter på fd små skogsvägar som byggts om att ta 100 m långa turbinblad.
Vindkraft är inte hållbart  i något enda avseende. När det inte blåser måste någon annan källa leverera. Du vet säkert att det måste vara balans i varje ögonblick mellan produktion och konsumtion av el. När det börjar blåsa och vindkraften levererar måste övriga dra ner. Dvs turbinerna i vatten- kärn och oljeeldade verk sänker sin rotation med påföljd att de inte kan utnyttja sin potential och dessutom förkortas turbinernas livslängd med ca 30%. Kostnaden härför tas inte av vkv. Det är en myt att vindkraften gör nytta. Tvärtom gör den skada.

Vindkraftutbyggnaden är beroende av skattebetalarnas subventioner. Storkapitalet, från världens investerare söker sig till Sverige som garanterar vinsterna. Stor del av vkv tillverkas i Kina.
Dan, du har ingen grund i dina förmodanden angående mig och försöker med simpla medel kasta smuts genom att förknippa mig genom dina antaganden. Gör inte det.
Jag är långt ifrån expert på energisystem men har börjat förstå att vi är på fel väg. Sverige har unika förutsättningar att skapa hållbara energisystem baserade på vattenkraft, biomassa från skogen, en mindre del från solenergi samt vår teknologiska nivå som kan bidra till utvecklingen av bridreaktorer. Att elektrifiera transportsektorn är inte rätt väg när vi har alternativet metanol.
Biodlingen är en av få näringar som är beroende av både den odlade och vilda naturen. Det är aningslöst att förlita sig på vad politikerna beslutar eftersom de inte har kunskap om dessa samband. Tvärtom måste vi själva förutse, bevaka och påtala hoten. Bara kunskap kan hjälpa oss. Dan, är det något här som du inte håller med om?
98
Dan , Jag har alltid beundrat Dej för Ditt  framförande av Dina  åsikter .Även om dom ibland varit obekvämliga
Jag har oftast  varit av samma åsikt. Förnybar kraft behövs.
Fastän jag föredrar solenergi . Vindkraftverk gör nytta och därför måste man acceptera dem, fast de kan föra ett fruktansvärt oljud och
jag tycker de ej passar i naturen. Hade turen att besöka Maglarp i Skåne dagen innan det nedmonterades Man kunde inta tala i
samtalston läng väg från tornet
 
99
Jag tror inte att det är sant, en biodlare som är EMOT vindkraft!
Att det över huvud taget finns en opinion mot vindkraft får mig att ta mig för pannan. Jag trodde att det bara var den extremt lågbegåvade Trump i hela världen som var emot vindkraft för att han störde sig på utsikten från hans golfbana. Seriöst, vi jobbar med naturen dagarna i ända, i vår profession som yrkesbiodlare. Då kan vi inte vara emot miljövänlig energi i form av alternativen till kol och olja och kärnkraft. Vad kol och olja ställt till de senaste 100 åren är allt för välbekant. Pyramiderna byggdes för 5000 år sedan. Kärnavfallet skall ligga i den svenska berggrunden i 93.000 år längre än så. Vi litar på er grabbar som skall ha koll på det läckaget av radioaktivitet.
Jag förmodar att du är emot solceller också? För att i inte tala om vätgas, eller elfordon? Vem betalar dig för den här agendan? Oljeindustrins lobbyister?
100
Säljes / Pumpar + Furetto
« Senaste inlägg av Christer Ledel skrivet 03 feb 2021, 18:44 »
1 Impeller-pump, 1-tums, 3-fas. Funkar bra till vatten, sockerlag och något uppvärmd honung.
Pris: 3000

1 Albin Lobrotor-pump, 1-tums, 3-fas.
Pris: 5000

Furetto Ång-aggregat. Obetydligt använt.
Pris: 1000
https://www.lpsbiodling.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi?funk=inst_moms&Moms=0&funk2=visa_artikel&artgrp=16&Friendly_Grupp=&Friendly=furetto-angagregat&artnr=115846LP&Sprak=sv

0708-17 55 90

Bilder kan mailas.
Sidor: 1 ... 8 9 [10]