Författare Ämne: Livsmedelsverket  (läst 188589 gånger)

Tobbe

 • Gäst
Livsmedelsverket
« skrivet: 14 dec 2016, 20:15 »

Styrelsen
**
Antal inlägg: 78
Visa profil  Privat meddelande (Utloggad)

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung
« skrivet: Idag kl. 09:49 »
Hej

Ta del av Livsmedelsverket förslag till nya föreskrifter om honung

Jonny
* remiss---foreskriftsforslag-dnr-2016-03664-honung.pdf (225.56 kB - nedladdat 24 gånger.


Vad skall detta vara bra för hela paragraf 8 är ju åt helvete, Vad gör Bf SBR Honungsringen? Är detta resultatet av det arbete ni lägger ned ?

Hoppas jag missuppfattat något. Är det svensk Honung skall det skrivas ut Ok men är det 99,955 % Kinesisk och resten svensk blir det en blandning av Eu och icke Eu Honung likadant vice versa. Nu måste vi reagera.


Utloggad Johannes Sjöstedt

 • Medlem i Biodlingsföretagarna
 • Antal inlägg: 232
SV: Livsmedelsverket
« Svar #1 skrivet: 14 dec 2016, 20:33 »
Håller med. Det är begreppsvidrigt att kalla det för "ursprungsmärkning" när ursprungen får lov att vara "planeten jorden". Jag har inte riktigt hängt med, hur försvarar Livsmedelsverket denna absurda paragraf i regelverket?

 

Utloggad Yngve Kihlberg

 • Medlem i Biodlingsföretagarna
 • Antal inlägg: 586
SV: Livsmedelsverket
« Svar #2 skrivet: 14 dec 2016, 22:06 »
Jag förutsätter att du hade avsikten att väcka oss när du skrev som du gjorde Jonny.....
Du lyckades!
Jag håller med Torbjörn, detta måste vi stoppa!

Livsmedelsverket kan, precis som man gjort i andra länder, välja att kräva märkning med ursprungsland.
Här får vi från BF inte vika oss!

Utloggad Mats Khakhar

 • Antal inlägg: 304
  • Aarenlunds biodling AB
SV: Livsmedelsverket
« Svar #3 skrivet: 14 dec 2016, 23:07 »
Vad jag ser är ändringarna i föreskrifterna endast mindre ändringar i formuleringarna. I princip byts EG till EU.

Detta kommer från livsmedelsverket och juristerna där är idioter. Dvs helt ovilliga att ta del av information om vad som är tillåtet eller inte, alternativt helt ointresserade av konsumenters möjlighet och rättighet att göra medvetna val.
Att prata med livsmedelsverket mer har vi i princip kommit fram till är lönlöst eftersom; Ja, detta är vad som kommer ut därifrån efter det arbete som är nedlagt gentemot den myndigheten.

Det fortsatta arbetet är riktat gentemot riksdagen.
Vi vet att det finns inget parti som är emot en riktig märkning, eftersom vi frågat dem det.
Därför är målet satt få en motion om riktig märkning framlagd i riksdagen.
Helst vill vi att den ska läggas fram som en gemensam motion av riksdagsledamöter från flera partier och gärna blocköverskridande.
Detta arbete gör vi tillsammans med SBR för vi vill ha så bred bas som möjligt.

Utloggad Christer Ledel

 • Medlem i Biodlingsföretagarna
 • Antal inlägg: 190
SV: Livsmedelsverket
« Svar #4 skrivet: 14 dec 2016, 23:26 »
Jonny, jag kunde inte hitta bilaga 1. i dokumentet.

Utloggad Björn Flood

 • Medlem i Biodlingsföretagarna
 • Antal inlägg: 19
SV: Livsmedelsverket
« Svar #5 skrivet: 15 dec 2016, 09:05 »
Jag förstår ej denna ovillighet hos Livsmedelsverket. Vad styr dem till att ta de här kritiserade skriverierna och för vem är man rakryggad?

Utloggad Monica Larsson

 • Medlem i Biodlingsföretagarna
 • Antal inlägg: 336
  • Honungsgården på Bjäre
SV: Livsmedelsverket
« Svar #6 skrivet: 15 dec 2016, 11:39 »
Jag tror att det behövs mer tryck på de och det är från konsumenten. Hittills har inte konsumenten reagerat när det gäller honung . det är mest kött ,frukt.... där är viktig.
Om detta inte gå genom och får det rätt, är viktig att börja skriva på etikett 100% svensk honung. Ni gör det redan kanske.
Konsumenten måste ställa krav. När det gäller sylt då är det viktig vad bären kommer ifrån och det står på burken, varför är vi så udda då??? Mjölk produkter är samma etc.

Där har konsumenten sagt sitt att de vill ha svenskt och frågat och jag tror inte att det är bara livsmedelsverket som inte vill , tänk på alla importörer , hur mycket kan de sälja när det står kinesiskt , indiskt etc.. ?

Jag tror att det är fler aktörer som inte vill..... 

Utloggad Monica Jacobson Ragnar

 • Medlem i Biodlingsföretagarna
 • Antal inlägg: 66
SV: Livsmedelsverket
« Svar #7 skrivet: 15 dec 2016, 12:36 »
Kinesisk honung kan inte säljas i USA för att konsumenterna har reagerat, de vill ha inhemsk honung. Då måste de hitta en annan marknad och livsmedelsverket hjälper dem på vägen.


Utloggad Christer Ledel

 • Medlem i Biodlingsföretagarna
 • Antal inlägg: 190
SV: Livsmedelsverket
« Svar #9 skrivet: 18 dec 2016, 13:12 »
Jag har läst igenom remissförslaget och jämfört med nu gällande föreskrifter:


 Med stöd av 6 och 7 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) föreskriver1 Livsmedelsverket att 2 och 8 § § samt bilaga 2 till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung ska ha följande lydelse.

Paragraf  6 och 7 finns här:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/livsmedelsforordning-2006813_sfs-2006-813


Remissförslaget:
2 § Beteckningen honung tillämpas endast på produkter som definieras i bilaga 1 och i enlighet med vad som framgår av dessa föreskrifter. Definitioner på olika former av honung finns i bilaga 1. Produkterna ska uppfylla kraven i bilaga 2.

Nu gällande föreskrifter:
 2 § Definitioner på olika former av honung finns i bilaga 1. Produkterna skall uppfylla kraven i bilaga 2.
Bestämmelserna i bilagorna 1 och 2 skall gälla som livsmedelsstandard enligt 7 § livsmedelslagen (1971:511).
De beteckningar som anges i bilaga 1 fastställs som förbehållna beteckningar enligt 15 § livsmedelslagen.

Paragraf  7 och 15 finns här:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/livsmedelslag-1971511_sfs-1971-511

Remissförslaget:
8 § Det ursprungsland eller de ursprungsländer där honungen har skördats ska anges på etiketten.
 
Om honungen har sitt ursprung i mer än en medlemsstat inom Europeiska unionen eller i mer än ett tredje land, får dock denna uppgift i förekommande fall ersättas med följande begrepp:
– blandning av EU-honung,
– blandning av icke-EU-honung, eller
– blandning av EU-honung och icke-EU-honung.

Nu gällande föreskrifter:
8 § Det ursprungsland eller de ursprungsländer där honungen har skördats ska anges som del av beteckningen.

Om honungen har sitt ursprung i mer än en medlemsstat inom Europeiska unionen eller i mer än ett tredje land, får dock denna uppgift i förekommande fall ersättas med följande beteckning:
- blandning av EU-honung,
- blandning av icke-EU-honung, eller
- blandning av EU-honung och icke-EU-honung. (LIVSFS 2015:2)


I bilaga 2 har jag inte lyckats hitta några förändringar i texten. Någon som lyckas bättre än jag?


Vilka slutsatser kan vi dra av remissförslaget?


Utloggad Christer Ledel

 • Medlem i Biodlingsföretagarna
 • Antal inlägg: 190

Utloggad Mats Khakhar

 • Antal inlägg: 304
  • Aarenlunds biodling AB
SV: Livsmedelsverket
« Svar #11 skrivet: 18 dec 2016, 13:20 »
I bilaga 2 har jag inte lyckats hitta några förändringar i texten. Någon som lyckas bättre än jag?

I bilaga 2 står det i förslaget:
4 Elektrisk ledningsförmåga
– honung som inte ingår i nedanstående förteckning, lägst 0,8 mS/cm

I gällande står det nu
4 Elektrisk ledningsförmåga
– honung som inte ingår i nedanstående förteckning, högst 0,8 mS/cm

Utloggad Christer Ledel

 • Medlem i Biodlingsföretagarna
 • Antal inlägg: 190
SV: Livsmedelsverket
« Svar #12 skrivet: 18 dec 2016, 13:30 »
Det hade jag missat.
För mig är det grekiska. Vad blir konsekvensen rent praktiskt?


Utloggad Björn Flood

 • Medlem i Biodlingsföretagarna
 • Antal inlägg: 19
SV: Livsmedelsverket
« Svar #14 skrivet: 20 dec 2016, 08:41 »
Hur bra är ändringen? Är Torbjörns "99,955 % Kinesisk och resten svensk" OK då?